Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martin Surov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 75


 
docx Vianočný program 2016
 Vianočný program, ktorý obsahuje krátke básničky a koledy.
Predmet: Etická výchova, Náboženská výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 21.11.2016 19:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Poznámky OBN 6. ročník
 Poznámky OBN
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 23.05.2017 21:17
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Milan Rastislav Štefánik
 Prezentácia o slovenskom velikánovi obohatená o rôzne zaujímavosti.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 06.06.2016 20:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Test s učebnicou. Cárske Rusko, Revolúcie 1830 a 1848/49 a Zjednotenie Nemecka a Talianska. Skupina B
 Test s použitím učebnice. Pri jeho vypĺňaní môžu žiaci používať učebnicu. Testové otázky sú zostavené len z učebnice....
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 06.11.2015 20:26
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Poznámky Slovensko po 2. sv. vojne
 Poznámky k učivám Pod Stalinovým tieňom; Sovietizácia Československa; Dve tváre komunistickej totality na Slovensku.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 23.05.2017 19:22
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Rodinné vzťahy a rodokmeň
 Cvičenia zamerané na popisovanie rodinných vzťahov a názvov pre rodinné vzťahy. Druhá polovica je vyplňovanie jednodu...
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 25.01.2016 14:21
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Život v Starovekom Ríme
 Reálie starovekého Ríma. Vojenstvo, vojenské tábory, bývanie, kanalizácia, stravovanie, oblečenie, zábava, cesty a iné.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 12.04.2017 20:38
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Tomáš Garrigue Masaryk
 Stručný životopis prvého prezidenta ČSR. Prezentácia je obohatená o rôzne zaujímavosti.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 06.06.2016 20:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Milan Rastislav Štefánik
 Stručný životopis slovenského velikána obohatený o rôzne zaujímavosti z jeho života. Vhodné ako metodický materiál p...
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 06.06.2016 20:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Test s učebnicou. Cárske Rusko, Revolúcie 1830 a 1848/49 a Zjednotenie Nemecka a Talianska. Skupina A
 Test s použitím učebnice. Pri tvorbe otázok som vychádzal len z učebnice a žiaci ju môžu počas vypĺňania používať. Po...
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Surový (ZŠ Sekule)
Pridaný: 06.11.2015 20:24
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný