Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Maniurov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 173


 
pptx Rastliny 1. ročník - Prvouka
 Pripravené podľa IŠVP. Prezentácia obsahuje všetko, čo by mal prvák v tejto oblasti zvládnuť.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 04.05.2020 16:11
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Živočíchy
 V prezentácii som sa snažila zhrnúť všetky podstatné informácie, ktoré by mal zvládať žiak 1. ročníka z témy Živočíchy.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 02.04.2020 12:17
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Pôst a Veľká Noc
 Pomôcka k pracovnému zošitu katolíckeho náboženstva pre 1. ročník Cesta lásky. Učivá: Pôst, Kríž, Zmŕtvychvstanie a Z...
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 15.04.2020 09:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Voda a jej podoby
 Tri skupenstvá vody
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 30.03.2020 23:06
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Dôležité telefónne čísla
 Pomôcka k Šlabikáru 2 od Virgovičovej, str. 52
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 19.04.2020 23:17
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
xlsx Čítacia tabuľka de,te,ne,le,di,ti,ni,li
 Pomôcka k Slovenskému jazyku 1. ročník, k mäkkým slabikám de,te,ne,le,di,ti,ni,li
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 20.04.2020 21:34
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx Čítacia tabuľka ia,ie,iu
 Slovenský jazyk 1. ročník, pomôcka k čítaniu dvojhlások ia, ie, iu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 20.04.2020 21:49
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Znaky živej prírody
 5 prejavov živej prírody
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 30.03.2020 09:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
xlsx Čítacia tabuľka B
 Pomôcka na precvičenie čítania slov s písmenom B podľa šlabikára od Virgovičovej, Orbis P. I.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 08.01.2022 18:07
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Nedeľa
 Pomôcka k Náboženskej výchove pre 1. ročník ZŠ, téma Nedeľa
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maniurová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 20.05.2020 20:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané