Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Miroslav Sopko
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 441


   Školský klub detí
  prezentácia so školenia k novinkám v legislatíve ku školskému klubu detí
   
  Predmet: nešpecifikovaný
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 21.09.2009 19:23
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Signály CO - Všeobecné ohrozenie
  signál civilnej ochrany pre "Všeobecné ohrozenie" - 2 minútový kolísavý tón
   
  Predmet: nešpecifikovaný
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 26.09.2009 07:03
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Desatoro asertívneho správania
  Krátka prezentácia vhodná ako motivácia na rôzne typy hodín :<)
   
  Predmet: Etická výchova, Občianska náuka
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 24.03.2009 18:49
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Signály CO - Koniec ohrozenie
  Varovný signál civilnej ochrany "Koniec ohrozenia" - 2 minútový stály tón so slovným oznamom
   
  Predmet: nešpecifikovaný
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 26.09.2009 07:07
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Signály CO - Ohrozenie vodou
  varovný signál civilnej ochrany "Ohrozenie vodou" - 6 minútový stály tón.
   
  Predmet: nešpecifikovaný
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 26.09.2009 07:05
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Učebné osnovy dejepis pre 7. ročník
  Učebné osnovy dejepis pre 7. ročník podľa prílohy ISCED 2 a ŠkVP z dejepisu z 14. 6. 2010
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 02.07.2010 12:04
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Medzinárodné a svetové dni - október
  Kalendárium medzinárodných a svetových dní na mesiac október 2009 - zdroj: Národné osvetové centrum
   
  Predmet: nešpecifikovaný
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 23.09.2009 06:52
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Netradičná násobilka
  Aj takto sa britskí školáci na prvom stupni učia násobilku. Veď posúďte sami (najprv sa precvičí násobenie čísla 4 a ...
   
  Predmet: Anglický jazyk, Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 24.03.2009 18:04
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Čo by mal každý vedieť v prípade ohrozenia
  Zaujímavá publikácia vydaná Krajským školským úradom v Banskej Bystrici o riešení mimoriadnych situácií a civilnej oc...
   
  Predmet: nešpecifikovaný
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 24.09.2009 17:07
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Svetový deň vody
  Uf, stihol som to. Pozrite si síce na efekty suchú, ale na fakty dostatočne mokrú prezentáciu, venovanú dnešnému svet...
   
  Predmet: Geografia, Občianska náuka
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
  Pridaný: 22.03.2009 23:02
  Komentáre v diskusii: 0