Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Miroslav Sopko
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 441


 
mp3 Signály CO - Všeobecné ohrozenie
 signál civilnej ochrany pre "Všeobecné ohrozenie" - 2 minútový kolísavý tón
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 26.09.2009 07:03
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Školský klub detí
 prezentácia so školenia k novinkám v legislatíve ku školskému klubu detí
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 21.09.2009 19:23
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppt Desatoro asertívneho správania
 Krátka prezentácia vhodná ako motivácia na rôzne typy hodín :<)
Predmet: Etická výchova, Občianska náuka
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 24.03.2009 18:49
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
mp3 Signály CO - Koniec ohrozenie
 Varovný signál civilnej ochrany "Koniec ohrozenia" - 2 minútový stály tón so slovným oznamom
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 26.09.2009 07:07
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
mp3 Signály CO - Ohrozenie vodou
 varovný signál civilnej ochrany "Ohrozenie vodou" - 6 minútový stály tón.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 26.09.2009 07:05
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
url Čo by mal každý vedieť v prípade ohrozenia
 Zaujímavá publikácia vydaná Krajským školským úradom v Banskej Bystrici o riešení mimoriadnych situácií a civilnej oc...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 24.09.2009 17:07
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Učebné osnovy dejepis pre 7. ročník
 Učebné osnovy dejepis pre 7. ročník podľa prílohy ISCED 2 a ŠkVP z dejepisu z 14. 6. 2010
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 02.07.2010 12:04
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
swf Netradičná násobilka
 Aj takto sa britskí školáci na prvom stupni učia násobilku. Veď posúďte sami (najprv sa precvičí násobenie čísla 4 a ...
Predmet: Anglický jazyk, Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 24.03.2009 18:04
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Medzinárodné a svetové dni - október
 Kalendárium medzinárodných a svetových dní na mesiac október 2009 - zdroj: Národné osvetové centrum
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 23.09.2009 06:52
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Svetový deň vody
 Uf, stihol som to. Pozrite si síce na efekty suchú, ale na fakty dostatočne mokrú prezentáciu, venovanú dnešnému svet...
Predmet: Geografia, Občianska náuka
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sopko (ZŠ s MŠ Zalužice)
Pridaný: 22.03.2009 23:02
Komentáre v diskusii: 0