Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Monika Brtkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 194


 
doc časovo- tematický plán z vlastivedy
 Časovo- tematický plán s jednohodinovou týždennou dotáciou. Spracované podľa učebnice Vlastiveda 2: PhDr.Mária Kožu...
Predmet: Vlastiveda, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 27.08.2009 12:25
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc časovo- tematický plán z matematiky
 Časovo- tematický plán s päť-hodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 27.08.2009 20:20
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Tematický vých.-vzdel. plán z TEV pre 3.ročník ISCED1
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2010 17:39
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc časovo- tematický plán z výtvarnej výchovy
 Časovo- tematický plán s dvojhodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 26.08.2009 18:50
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc časovo- tematický plán z prírodovedy
 Časovo- tematický plán s jednohodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 26.08.2009 18:55
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc časovo-tematický plán z výtvarnej výchovy pre 1.ročník
 Časovo- tematický plán z výtvarnej výchovy s dvojhodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2009 15:31
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Tematický vých.-vzdel. plán z PRI pre 3.ročník ISCED1
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2010 17:33
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Tematický vých.-vzdel. plán zo SJL pre 3.ročník ISCED1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2010 17:35
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Tematický vých.-vzdel. plán z MAT pre 3.ročník ISCED1
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2010 17:36
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Tematický vých.-vzdel. plán z VYV pre 3.ročník ISCED1
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2010 17:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný