Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Monika Kolinsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 37


 
docx Ľudové rozprávky
 Marec - mesiac kníh, ľudové rozprávky - žiaci majú možnosť porozprávať rozprávku podľa obrázkov, usporiadať nastrihan...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 23.02.2020 15:44
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Pravidlá, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru v triede
 PRAVIDLÁ, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru v triede
Predmet: Etická výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 03.09.2009 18:07
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Polročná písomná práca z matematiky pre 4. ročník ZŠ
 Písomná práca na overenie polročných vedomostí z matematiky, Matematika pre štvrtákov Učebnica a Pracovný zošit - Be...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 14.01.2019 17:48
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Matematická rozcvička - dištančné vzdelávanie, 2. ročník
 Matematická rozcvička - je možné využiť na začiatku vyučovacej hodiny, tiež počas dištančného vzdelávania na precvi...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 09.01.2021 17:58
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Polročná písomná práca z MAT - 2. ročník
 Písomná práca na overenie polročných vedomostí z matematiky, Matematika pre druhákov Učebnica a Pracovný zošit - Beli...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 04.01.2021 21:01
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Vybrané slová
 Prehľad vybraných slov vhodný na nástenku - podľa učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl ( aitec)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 10.08.2018 11:44
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Abeceda - opakovanie
 Pracovný list zameraný na precvičenie zoraďovania slov podľa abecedy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 18.10.2020 17:29
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Pochvala od triednej učiteľky
 Pochvala od triednej učiteľky pre prváka
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 27.01.2020 16:29
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Tvrdé spoluhlásky - opakovanie, dištančné vzdelávanie
 Prezentácia - Tvrdé spoluhlásky - vhodná aj na dištančné vzdelávanie, opakovanie učiva o tvrdých spoluhláskach (cviče...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 02.02.2021 18:25
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Spoznávame rastliny - opakovanie
 PL slúži na zopakovanie tematického celku Spoznávame rastliny (inšpirácia - zborovna.sk, aitec offline)
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 23.05.2021 18:17
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané