Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Monika Slamkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 25


 
doc TVVP SJL 9. ročník
 Tematický plán SJL pre 9. ročník podľa ISCED 2, vypracovaný s novými učebnicami
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 10.05.2012 11:21
Komentáre v diskusii: 47 neprečítaných

 
doc UO SJL 9
 Osnovy SJL pre 9.ročník podľa ISCED 2, spracované s novou učebnicou
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 10.05.2012 11:19
Komentáre v diskusii: 38 neprečítaných

 
docx Učebné osnovy
 Učebné osnovy slovenského jazyka a literatúry pre 8.ročník k plánu v hlavičke má byť iba: ŠVP - 5 hodín SJ a sloh ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 07.07.2011 22:15
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Časovo-tematický plán z dejepisu 5. ročník
 Časovo-tematický plán podľa novej učebnice
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 21.01.2010 20:37
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx TVVP slovenský jazyk
 Plán pre 8. ročník, vytvorený podľa ISCED 2 Potrebné upraviť podľa novej učebnice!
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 07.07.2011 22:13
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Finančná gramotnosť
 Plán prierezovej témy
Predmet: Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 01.04.2012 17:19
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx TVVP dejepis 8
 Plán dejepisu pre 8. ročník podľa ISCED 2
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 07.07.2011 22:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx TVVP dejepis 6
 Plán dejepisu pre 6. ročník vypracovaný podľa novej učebnice s dotáciou 2 hodiny týždenne
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 08.07.2011 15:25
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc TVVP dejepis 7. ročník
 TVVP z dejepisu pre 7.ročník podľa novej učebnice, časová dotácia - 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 01.05.2012 14:15
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx TVVP dejepis 6. ročník
 Plán dejepisu pre 6. ročník s dotáciou 1 hodina týždenne, vypracovaný s novou učebnicou
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Slamková (ZŠ, Školská, Považská Bystrica)
Pridaný: 08.07.2011 15:23
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané