Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Peter Argal����
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 94


 
doc Priprava na vyucovaciu hodinu
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Geografia, Informatika, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Kamienka)
Pridaný: 26.04.2009 20:03
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Staroveký Rím
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Kamienka)
Pridaný: 23.03.2009 21:07
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Mussolini a jeho čiernoodenci
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Jarabina)
Pridaný: 11.11.2012 15:26
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Jarabina)
Pridaný: 20.11.2012 19:41
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Hitlerova diktatúra v Nemecku
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Jarabina)
Pridaný: 12.11.2012 19:48
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Spoznávame hmotné pamiatky
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Jarabina)
Pridaný: 12.11.2012 09:28
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Formy vlády a politické režimy v štáte
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Jarabina)
Pridaný: 05.03.2013 19:23
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Kvíz - Rodí sa európska novoveká spoločnosť
 Kvíz na interaktívnu tabuľu- tem. celok rodí sa európska novoveká spoločnosť.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Jarabina)
Pridaný: 20.04.2012 08:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
rar Animované šablony - powerpoint
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Geografia, Hudobná výchova, Informatická výchova, Informatika, Občianska náuka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Kamienka)
Pridaný: 15.06.2009 18:52
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Alexander Macedonsky
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Peter Argaláš (ZŠ s MŠ Kamienka)
Pridaný: 10.03.2009 11:56
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných