Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Tatiana Bognov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 10


 
doc Pochvaly
 Pochvaly triednym učiteľom
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 15.11.2008 15:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Rozvh hodín pre prvákov
 Obrázkový rozvrh hodín - väčší na nástenku, menšie pre prvákov a popis pre rodičov s možnosťou úpravy podľa potreby
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 15.11.2008 15:05
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Kontrolná práca z vlastivedy k 1.TC
 Kontrolná práca z vlastivedy 3. roč. - 1.TC
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 17.11.2008 18:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Recyklácia papiera
 Postup práce pri výrobe recyklovaného papiera
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 10.12.2008 13:06
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppt Spišský hrad
 Spišský hrad
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 15.11.2008 15:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Pracovný list- geometr.tvary
 Pracovný list z geometrie (1.roč.) - opakovanie geometrických tvarov
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 17.11.2008 18:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Ochtinská aragonitová jaskyňa
 Ochtinská aragonitová jaskyňa
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 15.11.2008 14:54
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Gombasecká jaskyňa
 Gombasecká jaskyňa
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 15.11.2008 14:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Štvrták Viktor
 Vybrané slová - opakovanie učiva
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 11.12.2008 11:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Pracovný list- štvorcif.čísla
 Pracovný list na matematiku - štvorciferné čísla (4.roč.)
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3, Košice)
Pridaný: 17.11.2008 18:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný