Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Tatiana Dolinsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 783


 
pdf Hravé metódy na zvládnutie čítania
 Hravé metódy na zvládnutie čítania a čítania s porozumením pre žiakov 1. ročníka a starších.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 04.10.2014 17:53
Komentáre v diskusii: 27 neprečítaných

 
doc NÁVRHY ŠTYLIZÁCIÍ slovných hodnotení pre prvákov- 1. polrok
 Je obdobie písania slovných hodnotení. Možno tie moje spred niekoľkých rokov budú pre Vás inšpiráciou, jednou z možno...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ Lichardova, Žilina)
Pridaný: 23.01.2011 22:27
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test GEOMETRIA - kruh, kružnica
 Elektronický test s 20 otázkami s obrázkom žiakov naučí rozlišovať kruh od kružnice a súčasne otestuje ich vedomost...
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 09.03.2013 15:43
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Dopĺňacie DIKTÁTY pre žiakov s poruchami písania
 Diktáty pre žiakov s poruchami písania, ktoré možno rozmnožovať, vystrihnúť (za nimi nasledujú texty pre učiteľov, al...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 15.05.2013 10:20
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx P A R T I Č K A
 18 hier na spôsob televíznej PARTIČKY rozvíja rečový prejav žiakov, utvrdzuje poznatky zo SJ, navodí radostnú priateľ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 03.03.2013 16:23
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
pdf Diktáty pre tretiakov na prvý polrok
 Vytvorila som pre tretiakov nácvičné a kontrolné diktáty na 1. polrok. Moji žiaci píšu nácvičné diktáty 2-krát do týž...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 17.09.2015 18:37
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
test MATEMATICKÁ elektronická ROZCVIČKA
 20 úloh, ktoré precvičia počtárske schopnosti, logické myslenie, tempo rátania žiaka. Test je veľmi obľúbený, pretože...
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 05.02.2013 18:00
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Pomôcky pri štylizácii slovných hodnotení
 Uvádzam vety štylizácií slovných hodnotení - polročných i koncoročných.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ Lichardova, Žilina)
Pridaný: 25.01.2011 22:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Druhy diktátov pre prvákov a druhákov, oprava diktátov
 Druhy diktátov pre prvákov a druhákov. Ako opravovať diktáty.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 17.12.2016 19:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Slovné hodnotenia pre prvákov
 Návrhy slovných hodnotení pre prvákov.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 27.01.2012 16:40
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané