Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Kalusov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 64


 
doc TVVP MAT 3.roč.
 TVVP - 1.polrok je vypracovaný podľa nového PZ z M pre 3.ročník. Časová dotácia : 4 vyučovacie hodiny týždenne
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.09.2011 14:55
Komentáre v diskusii: 37 neprečítaných

 
doc TVVP z M pre 3.roč. na 2.polrok
 TVVP je vypracovaný podľa učebnice z M pre 3.ročník, vhodný do konca šk. roka 2011/2012
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.04.2012 20:33
Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných

 
doc TVVP z čítania pre 3.roč.ZŠ
 TVVP je spracovaný podľa novej Čítanky. Časová dotácia 4 hodiny týždenne.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 25.09.2011 12:13
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc TVVP PV 4.ročník
 TVVP je vypracovaný podľa ISCED 1 s časovou dotáciou 2 hodiny každý druhý týždeň
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.09.2011 15:22
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Vianočné pranostiky
 Prezentácia obsahuje vianočné a novoročné pranostiky, obohatená je obrázkami a animáciami.
Predmet: Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.12.2011 12:10
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Polročná previerka zo SJ pre 3.ročník ZŠ
 Previerka zameraná hlavne na opakovanie vybraných slov po b,m,p. Preverí aj pravopis po tvrdých a mäkkých spoluhláska...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 10.01.2012 13:30
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Polročná previerka z matematiky
 Polročné opakovanie učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 20.01.2020 20:50
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Krátke texty na čítanie
 Krátke texty na čítanie doplnené otázkami na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (komunikačných zručností)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.02.2018 18:10
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Opakovacia previerka z matematiky pre 4. ročník.
 Preverenie vedomostí z sčítania, odčítania, porovnávania, zaokrúhľovania, riešenia nerovníc. Previerka bez násobilky ...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 29.09.2014 19:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Matematické úlohy na čitateľskú gramotnosť
 Úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť. V úlohe č.5 sú zámerne dve správne odpovede.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 13.05.2013 10:28
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných