Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Štefánia Vymislická
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 356


 
doc Sociálna náuka Cirkvi - PL
 Pracovný list k téme SNC a pápeži 20. storočia - slovíčka, testové otázočky. Vhodné na zopakovanie alebo na koniec ho...
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 06.04.2010 09:23
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vzory a GK maskulín
 Pracovný lit obsahuje 4 cvičenia: určenie gramatických kategórií a gramatických významov podstatných mien mužského ro...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 13.12.2014 08:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Životné prostredie
 Písomka z celku o životnom prostredí. Úlohy na vymenovanie príkladov na jednotlivé javy, vysvetlenie slovíčok a skrat...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 21.05.2010 16:33
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Krížová cesta za rodiny
 Krížová cesta, zdroj internet (uvádzam), upravené, stačí vytlačiť. Vhodná pre manželov, je za rodiny. Možno použiť pr...
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 22.02.2015 07:25
Komentáre v diskusii: 0

 
rar Odtlačková technika
 Žiaci si načrtli na výkres obrázok, ktorý budú robiť touto technikou. Pomocou vodových a temperových farieb zaplnili ...
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 03.05.2010 20:34
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Oprav chybu vo vete
 V každej vete je mylný údaj, žiaci ho hľadajú a opravujú. Vďačné na zopakovanie alebo spestrenie hodiny.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 10.05.2010 21:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc ŽP - tabuľka na vysvetlenie slovíčok
 Do tabuľky treba napísať podľa charakteristika pojem alebo podľa názvu napísať charakteristiku.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 24.04.2010 22:27
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Dejepisná priraďovačka
 Priraďovačka z celku o starovekom Ríme.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 19.04.2010 18:59
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Otázky pri príprave na BO z FLM
 Klasické otázky z textu listu Filemonovi; stručne spracovaný úvod do listu.
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 03.03.2010 13:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vzory a GK maskulín 2
 Pracovný list, 3 úlohy: určenie gramatických kategórií a významov, tvorenie G. sg. a N. pl.; dopĺňanie i/í alebo y/ý.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
Pridaný: 13.12.2014 08:18
Komentáre v diskusii: 0