Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��aneta Pikartov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 550


 
doc Čitateľská gramotnosť
 Aktivity pre V. - IX. ročník ZŠ, ktoré možno využiť pri analýze a interpretácii textu, v štylistike, ( pre...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 23.04.2009 21:45
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
ppt Grécke báje
 Grécke báje. Jednoduchá prezentácia, ktorá obsahuje definíciu slova mýtus, niečo o pohorí Olymp, základné údaje o Dio...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 05.08.2009 14:46
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Individuálny vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre žiaka VIII. a IX. ročníka
 Škola, kde vyučujem, ZŠ Kopčany, má priemerne ročne 10 - 14 integrovaných ( začlenených ) detí. Pre každého musíme ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 20.06.2009 14:35
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Umelecký opis
 Niekoľko úloh, s ktorými sme pracovali pri téme umelecký opis.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 25.04.2011 14:29
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
pps Agatha Christie
 Prezentácia základných faktov zo života a diela kráľovnej detektívky. Ďakujem Evičke Dzurkovej za krásnu šablónu, kto...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 17.08.2010 06:40
Komentáre v diskusii: 30 neprečítaných

 
pptx IKT v spoločnosti, verzia rozšírená o novinky
 Využitie IKT v spoločnosti - prezentácia. Vkladám ešte raz, lebo prezentácia je rozšírená o zaujímavé novinky a ako p...
Predmet: Informatická výchova, Informatika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 09.08.2009 13:12
Komentáre v diskusii: 29 neprečítaných

 
doc Daltonská nástenka : samostatnosť, zodpovednosť, spolupráca
 Materiál na daltonskú nástenku. Charakteristika pravidiel samostatnosť, zodpovednosť, spolupráca.
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 30.08.2009 15:18
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Ako spestriť hodiny OBN v VI. ročníku
 Desať aktivít, ktoré sme robili na hodinách OBN v VI. ročníku, lebo tento rok mám OBN ako súčasť daltonského blokovéh...
Predmet: Občianska náuka, Vlastiveda
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 22.11.2009 14:38
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Text ako motivácia pri vyučovaní
 Je množstvo vyučovacích hodín literatúry, slohu, ale tiež hodín etickej výchovy, dejepisu, občianskej výchovy..., keď...
Predmet: Etická výchova, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 10.09.2009 23:26
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Pracovné listy slovesá
 Dva pracovné listy, ktoré obsahujú úlohy zamerané na tému slovesá v VI. ročníku, využila som prepojenie s literatúrou...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 18.03.2010 23:04
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných