Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��aneta Pikartov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 550


 
rar Literatúra 9 - opakovanie
 Hot Pot interaktívny test pre IX. ročník, náročnejší na pozornosť - dopĺňanie podľa schémy autor, text, žáner, postav...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 06.04.2010 08:44
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
rar PM v VII. ročníku - rozcvička
 Vzory PM v VII. ročníku - rýchla rozcvička.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 11.12.2010 19:51
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
url Bioweb
 Webová stránka prírodopisu a biológie pre učiteľov i žiakov. Obsahuje učivo stredoškolskej úrovne : pôvod Zeme, vznik...
Predmet: Biológia, Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 24.09.2009 21:31
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
url Originálny šetrič obrazovky ako 3D galéria Vašich osobných fotografií
 Na stránke studna - voľný software je voľný program, ktorý poteší Vás i žiakov. Je to 3D galéria, do ktorej vložíte s...
Predmet: Informatická výchova, Informatika, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 30.08.2009 15:27
Komentáre v diskusii: 0

 
rar Formáty dát
 Bleskovka v úvode hodiny informatiky, ktorú posielam do bezkriedy.Vyskúšala som pozadie do Hot Pot Evičky Dzurkovej, ...
Predmet: Informatika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 04.02.2011 19:39
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
jpg Vzducholoď
 Práca so Skicárom v V. ročníku - vzducholoď.
Predmet: Informatika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 09.05.2009 23:04
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Ja vo svete, svet vo mne
 Úvaha, subjektívne zamyslenie sa nad tým, ako to v živote " funguje"... Úvaha je určená pre strednú školu ako vzor pr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 29.04.2009 23:40
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
rar Iná rozcvička v VI. ročníku
 Rozcvička v literatúre VI. ročníka s využitím doplňovačky Hot Pot - všetky slová začínajú spoluhláskou b + bonus Slep...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 15.03.2010 18:28
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Záverečné opakovanie z OBN v VI. ročníku
 Dva pracovné listy, pri riešení ktorých budú môcť žiaci využiť učebnicu, internet.Opakovanie : obec, EÚ, osobnosť...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 30.05.2010 18:18
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
rar Prečo y, ý ?
 Interaktívne cvičenie na precvičovanie pravopisu, uvedomenie a osvojenie si pravopisných pravidiel.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 19.05.2010 21:16
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných