Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Alena Drinkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 156


 
docx gramatika zámen
 Cvičenie vhodné na precvičenie gramatiky zámen. Čerpané z publikácie Pravopisno-gramatická príručka s cvičebnicou (au...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 10.12.2013 09:27
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Vianočný kvíz na opakovanie učiva pre deviatakov
 Vianočný kvíz na opakovanie učiva
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 17.12.2020 22:55
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Skratky, komunikácia, nespisovné slová
 Skratky, komunikácia, nespisovné slová
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 18.11.2020 17:43
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Test - slová cudzieho pôvodu, slová podľa dobového výskytu
 Test obsahuje 30 otázok. Pri otvorení sa náhodne zobrazí 15 z nich.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 06.12.2020 14:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx osemsmerovka na opakovanie učiva
 Osemsmerovka na zopakovanie pojmov zo 6.ročníka a čiastočne aj z 5. ročníka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 03.05.2012 19:57
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Podstatné mená mužského rodu
 Vhodné na zopakovanie gramatiky pred diktátom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 04.03.2014 21:46
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Slová podľa dobového výskytu 2 - zastarané slová, neologizmy
 Zastarané slová, neologizmy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 27.11.2020 11:31
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx niektoré literárne pojmy
 literárna forma, druh, niektoré žánre, vhodné na opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 11.09.2013 22:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Náuka o jazyku
 Jazykoveda, fonetika, lexikológia, morfológia, syntax, štylistika, slovníky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 05.06.2020 12:18
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie učiva
 Komunikácia, slovníky, osobné zámená, predložky, vokalizácia predložiek - test slúži na priebežné zopakovanie učiva a...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 08.06.2020 10:15
Komentáre v diskusii: 0