Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
exe Puzzle
 Hra- Puzzle- hľadaj osobnosť!
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 29.11.2011 11:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
zip Vytvor dvojice!
 Hot-pot cvičenie, ešte raz cvičenie zamerané na upevnenie vedomostí z učiva Vek osvietenstva.Žiaci tvoria správne dvo...
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 27.03.2011 18:20
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip Faschingsparty
 Hot-pot cvičenie, žiaci doplňujú odpoveď podľa obrázka. Precvičia si slovnú zásobu o maskách.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 04.02.2012 13:36
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
htm Krížovka_Slovensko v pohybe
 Krížovka-Slovensko v pohybe, Hot-pot cvičenie, žiaci doplňujú podľa zadanie, upevnia historické pojmy z tem. celku Sl...
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 13.04.2011 16:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
exe Puzzle-hádaj,čo to je!
 Žiaci majú poskladať obrázok a uhádnuť, čo to je a ku ktorému obdobiu sa viaže.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 24.11.2011 14:36
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Hra s kartičkami-opakovanie
 Žiaci priraďujú kartičky,opakujú dôležité roky a udalosti učiva 7. ročníka
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 05.09.2011 20:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Vek osvietenstva
 Žiaci si opakujú tem. celok národných dejín- Vek osvietenstva. Hľadajú správnu odpoveď.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 14.02.2011 17:46
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
htm Oživujeme vedomosti D z 8r.
 Žiaci 9.roč. si zopakujú učivo D-8r- svetové dejiny.Vyberajú z 3 možností.Snáď cez prázdniny všetko nezabudli.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 05.09.2010 15:55
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptm Oživujeme vedomosti
 Žiaci si opakujú základné pojmy z obdobia Veľkej Moravy z predchádzajúceho ročníka.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 03.09.2011 18:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
exe Osobnosť_kapitán sl. dobrovoľníkov
 Žiaci poskladajú obrázok a určia ho.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 13.03.2012 11:03
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané