Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
exe Puzzle_čo je to?
 Hra, žiaci poskladajú obrázok a popíšu ho.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 06.02.2012 14:03
Komentáre v diskusii: 0

 
htm Slovensko v Uhorsku
 Hot-Pot-krížovka,upevňovanie historických pojmov tematického celku Slovensko v Uhorsku.
Predmet: Dejepis, Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 14.11.2010 17:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip Slovensko v novej republike
 Hot-pot cvičenie, žiaci tvoria správne dvojice, priraďujú rok, udalosť, osobnosť.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 19.03.2011 18:21
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Naša dedina-Moravský Svätý Ján
 Prezentácia o dedine Moravský Svätý Ján.Prezentáciu vypracovali žiačky 8.A triedy k metodickému dňu na škole -ZŠ Sekule.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 19.11.2011 22:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
exe Puzzle_budova_kult.Inštitúcia
 Puzzle-žiaci poskladajú obrázok.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 13.03.2012 11:06
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
exe Im Theather
 Kartičky-žiaci si upevňujú slovnú zásobu z témy Divadlo.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 03.03.2012 20:24
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Opakovanie-Slovíček
 Kartičky-žiaci opakujú historické pojmy.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 05.06.2012 23:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
zip BERNOLÁKOVCI-krížovka
 Krížovka-žiaci doplňujú správne odpovede k danému zadaniu.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 19.11.2011 20:33
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
exe Roky-udalosti
 Kartičky-žiaci upevňujú učivo- Moderný slovenský národ.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 01.03.2012 07:35
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
htm Opakovanie-1.sv.vojna
 Hot-Pot cvičenie na zopakovanie 1. sv. svetovej vojny,žiaci priraďujú správne historické udalosti.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 03.10.2010 17:53
Komentáre v diskusii: 0