Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
zip Advent
 Hot-pot cvičenie, žiaci vyberajú z daných možností správnu odpoveď.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 01.12.2011 17:47
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
htm Was ist richtig?
 Zábavná úloha,žiaci k poprehadzovaným písmenám priradia správne slovo.Sú tam slová z projektu Essen.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 08.10.2010 22:56
Komentáre v diskusii: 0

 
zip Wir freuen uns auf Weihnachten
 Hot-Pot cvičenie, žiaci si opakujú slovnú zásobu na tému Weihnachten.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 05.12.2010 19:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Wohnort-slovné spojenia
 Žiaci si zopakujú slovnú zásobu k téme Wohnort.Vyberajú zo zadaných možností.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 21.05.2010 21:55
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakujeme slovné spojenia
 Cvičenie na zopakovanie slovných spojení.Je určené žiakom 7. roč. ako 2.CJ, ale môžu si zopakovať aj žiaci, ktorí pre...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 13.09.2010 22:03
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Gramatika-opakujeme
 Opakovanie gramatiky, zamerané na perfektum, préteritum.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 19.06.2011 21:54
Komentáre v diskusii: 0

 
htm Slovenské národné obrodenie
 Test vo forme HotPot,žiaci zo zadaných možností vyberajú správnu odpoveď
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 21.04.2010 22:15
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Essen-hra
 Žiaci rozdeľujú slovné spojenia do "kontajnerov"-zábavná hra Class Tools.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 26.05.2010 21:15
Komentáre v diskusii: 0

 
htm Svet po 2.sv.vojne
 Opakovanie posledného tematického celku svetových dejín.Hot-pot cvičenie, žiaci vyberajú správnu odpoveď.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 22.01.2011 22:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptm Opakujeme Máriu Teréziu
 Žiaci si oživia vedomosti o Márii Terézii a jej následníkoch.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 03.09.2011 22:12
Komentáre v diskusii: 0