Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Helena Wilkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 437


 
docx Porovnávanie do 6
 Počítanie a porovnávanie: väčší, menší, rovná sa do 6
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 06.10.2012 20:34
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Super tekvičky
 Tieto tekvice sú veľmi, veľmi nádherné
Predmet: Obohatenie, Pracovné vyučovanie, Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 24.10.2010 20:18
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Mikuláš I
 Omaľovánky
Predmet: Etická výchova, Náboženská výchova, Prírodoveda, Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 15.11.2010 19:27
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Vianočné SMS
 Vianočné SMS vhodné aj ako vianočné básničky
Predmet: Obohatenie, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 09.11.2010 20:38
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Grécke umenie
 Ukážky detských prác a makety váz pripravenéna dekorovanie.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 10.11.2011 19:24
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Vyfarbovanie podľa čísel
 Vyfarbovanie obrázkov podľa čísel.
Predmet: Matematika, Obohatenie, Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 19.04.2010 20:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Veľká noc
 Obrázky určené na vytlačenie a vyfarbovanie v tomto predveľkonočnom a už skoro jarnom období.
Predmet: Etická výchova, Obohatenie, Školský klub detí, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 04.03.2010 20:00
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Stromy
 Jesenné stromy. Obrázky možno dotvoriť a domaľovať podľa vlastnej fantázie.
Predmet: Obohatenie, Prírodoveda, Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 12.10.2010 15:41
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Vyfarbovanie podľa čísel
 Precvičovanie farieb, čísel hravou formou.
Predmet: Anglický jazyk, Obohatenie
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 22.10.2011 23:24
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Písanie číslic
 Nácvik i zopakovanie písania číslic od 0 do 9
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Helena Wilková (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 24.09.2010 20:04
Komentáre v diskusii: 0