Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Iveta Hampelov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 459


   Pracovné listy k téme CHRISTMAS
  Veľmi jednoduché dva pracovné listy pre prváčikov zaoberajúce sa témou "Christmas (Vianoce)". Prvý je vocab...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 07.12.2011 20:56
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Vtipné opakovanie TC "Staroveká a stredoveká hudba" HUV 6
  Test typu "Netreba brať všetko smrteľne vážne a nie je nič lepšie, ako keď sa deti nad testom usmievajú" :)...
   
  Predmet: Hudobná výchova
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.11.2011 21:09
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Vstupná kontrolná práca z MAT 4. ročník
  Vstupná kontrolná práca z MAT pre 4. ročník obsahuje: sčítanie, odčítanie spamäti v obore do 10 000, porovnávanie čís...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 25.09.2011 17:58
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   VLA 4 - opakovanie TC "Krajina, v ktorej žijeme" a "Mestá a dediny"
  Kontrolná práca z vlastivedy pre 4. ročník, ktorá sa venuje tematickým celkom "Krajina, v ktorej žijeme" a ...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 27.11.2011 17:13
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Staroveké Grécko - minojská civilizácia
  Prezentácia v Powerpointe zaoberajúca sa MINOJSKOU CIVILIZÁCIOU. Je to dejepisné učivo 6. ročníka spracované podľa uč...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 30.10.2011 18:29
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Šaliansky Maťko - Horák: Detvan a Jánošíkov poklad
  Povesť od Jozefa Horáka - Detvan a Jánošíkov poklad ( z knihy Povesti a divy) vhodná na recitačnú súťaž "Šalians...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 29.10.2011 16:16
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   3. Kamenná doba - pastieri a roľníci
  Prezentácia zameraná na vysvetlenie nového učiva "Kamenná doba - pastieri a roľníci" - spracovaná podľa uč...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 20.09.2012 18:58
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   Test - have got / has got (4. ročník)
  Krátka písomná práca na zistenie, či žiaci ovládajú sloveso "have got". Snažila som sa, aby test obsahoval...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 10.10.2011 18:53
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Staroveké Grécko - mykénska civilizácia
  Prezentácia v Powerpointe zaoberajúca sa MYKÉNSKOU CIVILIZÁCIOU. Je to dejepisné učivo 6. ročníka spracované podľa uč...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 06.11.2011 11:07
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   Dotazník pre rodičov
  Dotazník, ktorý dám rodičom v prvý deň školského vyučovania, aby sa nenudili, pokým budem s deťmi sama v triede :) Sú...
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 02.09.2012 14:54
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných