Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Janete Simonov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 86


 
doc VII. Tematická práca 2 ročník
 sčitovanie, odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 01.06.2011 21:50
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Slovné hodnotenie
 Možnosti slovného hodnotenia (pochvál) na výchovných hodinách.
Predmet: Všeobecné
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 05.10.2010 19:54
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Vstupná previerka jazykové vyučovanie 3. ročník
 overenie vedomostí z druhého ročníka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 02.10.2011 18:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Tematická práca č. 4
 Tematická práca, násobenie delenie do 20
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 02.04.2012 17:34
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc III. Tematická práca Matematika 2.ročník
 Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 časť - PČ do 30. ( V starej koncepcií numerácia do 100 tera...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 23.09.2010 10:43
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Test Vlastiveda 2.roč.
 Písomná práca štvrťročná Vlastiveda 2. ročník.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 10.11.2010 16:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Vstupná previerka z geometrie 3. ročník
 priamka, úsečka, dĺžka úsečky, jednoduchá premena jednotiek
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 09.10.2011 15:24
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Tematická práca SJ 2 roč.
 Konvencie v ústnej komunikácií
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 16.09.2010 20:00
Komentáre v diskusii: 0

 
xml TVVP SJL 4.roč.-čítanie
 čítanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 30.08.2020 19:39
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Test- Vlastiveda 2.ročník
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 29.11.2010 18:43
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané