Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Jitka Hrablayov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 2739


   Doplnkové čítanie (Virgovičová) - 1. časť
  PL na precvičenie techniky čítania a čítania s porozumením, iné texty ako v šlabikári, úlohy zamerané na ČG.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 01.08.2013 09:20
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Pády podstatných mien - overenie
  Dva PL na overenie učiva. Pádové otázky, názvy pádov, správny tvar slova, určenie pádu, predložky, skloňovanie, hodno...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 26.03.2014 21:05
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Kontrolné diktáty pre 3. ročník
  Diktáty po obojakých spoluhláskach s krátkou gramatickou úlohou.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 23.05.2013 20:22
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Blokové vyučovanie so zameraním na čitateľskú gramotnosť
  Dve hodiny SJL odučené v bloku, zameranie na ČG, kooperatívne učenie sa.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 04.09.2013 18:48
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   Vybrané slová po spoluhláske R
  Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske R, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 17.08.2016 16:34
  Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných
   Vybrané slová po spoluhláske P
  Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske P, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 11.08.2016 21:23
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   Slová s y/ý po spoluhláske L (vláčik) - nástenka
  Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Slová s y/ý po L, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Používam aj pri...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 27.08.2017 14:16
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   Dni v týždni
  PPT na vyvodenie učiva + spätná väzba, trochu písania a čítania. Súčasťou dokumentu je aj PL na overenie s krížovkou.
   
  Predmet: Prvouka, Školský klub detí
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 01.02.2017 21:48
  Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných
   Koncoročná samostatná práca (gramatika) - SJL3
  Dva PL na overenie, prierez celoročného učiva z gramatiky. Možné použiť aj ako vstupný test vo 4. r. Zdroj: infoglobe...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 03.06.2019 21:02
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Vybrané slová po spoluhláske M
  Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske M, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 11.08.2016 12:00
  Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných