Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Karol Kondel
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 767


 
ppt Milionár - Rozmanité krajiny Zeme - rastlinné pásma
 Pomocou hry "Milionár" si zopakovať učivo "Rozmanité krajiny Zeme". Za šablónku ďakujem p. V. Káz...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 08.05.2012 09:23
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
ppt Vybrané slová po M - 1. časť
 Tentokrát hra na precvičovanie slov s i/y po obojakej spoluhláske M - 1. časť. Stačí stlačiť F5 a môžete sa hrať.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 26.11.2013 18:58
Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných

 
ppt Prváci už poznajú prvé písmená
 Malá hra podobná pexesu. Deti hľadajú klikaním rovnaké obrázky s prvými písmenami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 24.10.2012 20:06
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
ppt Slovensko - rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy
 Prezentácia k rastlinstvu, živočíšstvu a pôdam na Slovensku. Fotografie z internetu.
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 06.11.2012 15:04
Komentáre v diskusii: 27 neprečítaných

 
ppt Sčítanie do 20 s prechodom cez 10
 36 príkladov na sčítanie do 20 s prechodom cez 10
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 07.10.2012 11:33
Komentáre v diskusii: 36 neprečítaných

 
doc Dopravné značky
 Dopravné značky pre 2 žiakov. Možnosť vyfarbiť a pomenovať. Obrázky z internetu.
Predmet: Dopravná výchova, Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 07.11.2012 17:31
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
ppt Rozklad čísel 1 - 9
 Všetky rozklady čísel 1 - 9. Pozor deťom plynie čas - približne 6 sekúnd a potom im preskočí nová strana. Kliknúť na ...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 08.10.2012 20:57
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
ppt Sčítanie a odčítanie
 Precvičovanie pojmov: sčítanie, odčítanie, sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 20.09.2012 20:47
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppt Rod, číslo a pád podstatných mien 2
 Druhá hra v PowerPoint-e na určovanie rodu, čísla a pádu podstatných mien. Vhodné i na IT.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 08.04.2015 17:34
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

 
ppt Geografická (zemepisná) šírka a dĺžka
 Stlačiť F5 (hore na klávesnici) a môžete sa hrať.
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 22.11.2011 20:54
Komentáre v diskusii: 41 neprečítaných