Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Karol Kondel
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 767


   Vybrané slová po R - 2.časť
  Pokračovanie precvičovania slov s i/y po obojakej spoluhláske R - 2. časť. Stačí stlačiť F5 a môžete sa hrať.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 03.02.2014 14:40
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   Trojciferné čísla - čítanie
  20 trojciferných čísel. Dieťa si číslo, ktoré je napísané slovom, najprv prečíta a potom ho vyťuká. Keď vyťuká všetky...
   
  Predmet: Matematika, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 07.10.2013 20:29
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Sčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ
  Sčitovanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. V úlohe je jeden príklad bez prechodu.
   
  Predmet: Matematika, Školský klub detí
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 22.05.2013 21:04
  Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných
   Diktáty 2
  Opäť päť diktátov pre druhákov na koniec roka alebo tretiakov na začiatok roka. Snaha o krátke príbehy.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 30.05.2013 17:56
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Slovensko - povrch
  Tabuľky doporučujem vypĺňať podľa novej učebnice geografie (L. Tolmáči a kol.) a podľa školského atlasu SR str. 8. Ja...
   
  Predmet: Geografia
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 02.10.2012 16:58
  Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných
   Európa - hospodárstvo 2 - doprava, cestovný ruch
  Prezentácia s poznámkami o doprava a cestovnom ruchu v Európe. Fotografie - internet.
   
  Predmet: Geografia
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 14.11.2012 20:35
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Hospodárstvo SR 2
  Prezentácia k priemyslu SR. Fotografie z internetu.
   
  Predmet: Geografia
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 07.01.2013 20:11
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Pričítanie a odčítanie jednociferného čísla bez prechodu a s prechodom cez 10 do 100
  Pre 6 žiakov príklady na opakovanie + a - jednociferného do 100. V prvom a druhom stĺpci bez prechodu a v treťom a št...
   
  Predmet: Matematika, Školský klub detí
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 25.09.2013 17:35
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   Abeceda - ovocie
  Usporiadať názvy 17 druhov ovocia podľa abecedy. Stiahnuť, stlačiť F5 a hrať. Pozor klikať na názvy ovocia - nie na ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 27.09.2013 18:43
  Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných
   Pani Zima - Čítanka pre 3. ročník (str. 56 - 58)
  Hra, v ktorej deti hľadajú odpovede na dané otázky z textu. Hra pripravená podľa ľudovej rozprávky v podaní J. a W. G...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
  Pridaný: 12.01.2014 18:01
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných