Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Karol Kondel
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 767


 
exe Prvé slabiky ma, la, va ...
 Pomocou prvých slabík (ma, me, mi, mu, la, le, va, ve) pomenúvame obrázky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 13.11.2011 16:03
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
exe Európa - štáty
 V programe "Kartičky" mládež spoznáva niektoré štáty Európy.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 10.11.2011 21:04
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Hláska, písmeno "G"
 V jednoduchej prezentácii deti určujú polohu hlásky (písmena) "G".
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 05.04.2016 19:05
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Sčítanie do 9
 Jednoduché sčítanie do 9 vhodné na domácu úlohu - pre 4 žiakov.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 17.12.2015 19:36
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Ráno (Šlabikár Lipka)
 Deti správne zložia vetu a vyfarbia ju. Vytvorené podľa šlabikára Lipka - str. 16 - pre 4 deti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 01.04.2012 16:02
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test Amerika - vodstvo, podnebie
 Test s 18 otázkami o vodstve a podnebí Ameriky
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 16.02.2016 19:13
Komentáre v diskusii: 0

 
url Pohyby Zeme
 Jednoduchý test pre piatakov o pohyboch Zeme.
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 12.11.2011 08:15
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Sčítanie do 10
 Sčítanie do 10. Stačí kliknúť na F5 a deti môžu počítať.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 16.01.2012 18:40
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
exe Pády a čísla podstatných mien.exe
 Cvičenie na opakovanie určovania pádov a čísel podstatných mien.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 16.04.2011 16:11
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko (bývalé štáty Juhoslávie)
 Jednoduchý test na zopakovanie učiva o štátoch bývalej Juhoslávie. Posielam deťom na "bezkriedy" a skúsime ...
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 16.05.2018 16:29
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných