Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lenka Havalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 162


 
pptx Deň Matiek
 Cvičenia na slovné druhy a vybrané slová - hravo a zábavne.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 10.05.2015 18:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Odčítanie do 1000
 Krátky prac. list na precvičenie odčítania desiatok do 1000.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakujeme hlásky
 spoluhlásky, samohlásky, dvojhlásky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.02.2014 19:31
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Počítame s Patom a Matom
 Precvičenie počítanie do 1000, násobenie, delenie, slovná úloha.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:42
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Sčítanie do 1000
 Sčítanie do 1000 bez prechodu
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Ako pretvárame krajinu - poznámky k tematickému celku
 Poznámky k tematickému celku - Ako pretvárame krajinu.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 14.03.2016 11:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Úsečka
 Krátka previerka z geometrie.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 11.04.2014 17:14
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Sčítanie a odčítanie do 1000
 Sčítanie a odčítanie do 1000 - pre šikovných na hodine matematiky.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:47
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Pravopisné rozcvičky
 Pravopisné rozcvičky na vybrané slová po spoluhláske v a z
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:34
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Kartičky po z
 Kartičky na rozcvičku po obojakej spoluhláske z.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:40
Komentáre v diskusii: 0