Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lenka Neurathov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 72


 
docx SJL4 Kontrolný diktát 3 VS po P,R
 SJL4 Kontrolný diktát 3 - vybrané slová po P, R. Tu dopĺňací pre žiakov s ŠVVP.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 22.11.2020 23:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čítanie na pozornosť - slová s ä
 Kartičkové čítanie na pozornosť (ja mám, kto má?) a precvičovanie slov s ä. Karty si vytlač, zalej do fólie (alebo v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 27.11.2022 23:13
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
 Prezentácia obsahuje: Akcia bubnovanie-19.11, Dohovor o právach dieťaťa, formy násilia, čo nie je násilie, čo mám uro...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 17.11.2021 18:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakovanie po F, G.docx
 Podľa Hupsa. Opakujeme po písmene F. (Upravený dokument Andrey Bosej.)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 30.03.2016 14:03
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx vybrané slová po B
 pravopisné cvičenie, malá písomka (20 bodov), na A4 pre 5 žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 13.10.2019 23:02
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx SJL4 Kontrolný diktát 4 VS po S,V,Z
 Kontrolný diktát + dopĺňací diktát pre žiakov s ŠVVP.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 15.12.2020 23:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Hups a s i m
 Hups - čítanie, hláskovanie, 1. hláska a písmeno, slabika, slovo, veta. Vhodné aj na online hodinu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 18.11.2021 02:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čítanie na pozornosť - slová s ô
 Kartičkové čítanie na pozornosť (ja mám, kto má?) a precvičovanie slov s ô. Karty si vytlač, zalej do fólie (alebo v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 27.11.2022 23:15
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc zvyrazni.doc
 práca s textom, zvýrazni slová podľa zadania
Predmet: Informatická výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 09.11.2010 14:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx SJL4 Podstatné mena - previerka ŠVVP
 Previerka pre žiakov so ŠVVP
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 05.05.2021 01:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný