Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Muchov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 140


 
ppt Kresba ľudskej hlavy 8.r.ppt
 Postupné kroky ako nakresliť portrét človeka.
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 11.04.2011 11:11
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx Jarné kvety
 Jarné kvety- výroba dekorácie z papiera
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 14.04.2011 15:18
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Cyklické vzdelávanie „Ktoré techniky používať vo výtvarných činnostiach s deťmi“
 Podrobne som spracovala Cyklické vzdelávanie z VV „Ktoré techniky používať vo výtvarných činnostiach s deťmi“ a dopl...
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 19.11.2010 13:56
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
ppt Súčasné umenie-Konceptuálne umenie
 Prezentácia o súčasnom výtvarnom umení, charakteristika a rôzne podoby konceptuálneho umenie s prepojením na ukážky ...
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 16.01.2011 18:22
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Plán Lyžiarskeho výcviku
 Podrobný plán lyžiarskeho výcviku
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 18.11.2010 12:10
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Drogy, alebo zdravý životný štýl?
 protidrogová tematika
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 19.11.2010 12:20
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Scénka na vianočnú besiedku
 Scénka s biblickou tematikou na vianočnú akadémiu
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí, Telesná výchova, Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 18.11.2010 13:10
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Vianočné nápady
 Vianoce v našej škole - výzdoba, vianočné tvorivé dielne
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 08.12.2010 19:34
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt dôstojnosť a hodnota ľudskej osoby
 dôstojnosť a hodnota ľudskej osoby -uvedomenie samého seba
Predmet: Etická výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 15.11.2010 11:17
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Gotika
 Prezentácia o období gotiky
Predmet: Dejepis, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 21.11.2010 15:23
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných