Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Muchov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 140


 
doc Test - Ukrižovanie Ježiša
 Test - Ukrižovanie Ježiša
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2010 18:17
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Scénka :Boží bojovníci
 Scénka :Boží bojovníci Patrí k metodickému materiálu: Boží bojovníci + prílohy
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 06.12.2010 21:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
xlsx Tabuľka:Docházka žiakov_vymeškané hodiny
 Pomôcka na spočítavanie vymeškaných hodín žiakov -týždenne, štvrťročne,tabuľka Microsoft Excel /pozri hárok 1, hár...
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 06.12.2010 20:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Diplom, Vybíjaná
 Diplom v súťaži Vybíjaná dievčat 2011
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 07.04.2011 11:42
Komentáre v diskusii: 0

 
ppsx Dobrovoľníctvo má mnoho tvárí, ale jedno srdce
 Multimediálne práca na tému Dobrovoľníctvo-súťaž Európa v škole 2011. Žiaci vytvárali prezentácie a potom sme ich sp...
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 09.03.2011 16:51
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Čína, India
 Prezentácia o Číne a Indii, pre stredné školy
Predmet: Dejepis
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 26.11.2010 20:51
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx CO očami detí
 Výtvarné práce žiakov Technika: grafika,maľba, koláž, kresba Kresba klovatinou .kriedovým pastelom .....
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 25.11.2010 11:51
Komentáre v diskusii: 0

 
wmv Babylon - filmová prezentácia
 Žiaci na hodinách VV tvorili - kostýmy, scénu, scenár, dramatizovali dej, robili fotografický záznam, vytvárali z toh...
Predmet: Informatická výchova, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2010 19:09
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Vianočné tvorivé dielne
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 19.12.2011 14:47
Komentáre v diskusii: 0

 
wmv Pravek - Film 2
 Žiaci na hodinách VV tvorili - kostýmy, scénu, scenár, dramatizovali dej, robili fotografický záznam, vytvárali z toh...
Predmet: Dejepis, Informatická výchova, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2010 19:20
Komentáre v diskusii: 0