Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Muchov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 140


 
doc ŠVP II. stupňa ZŠ Výchova umením
 ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2
Predmet: Výchova umením
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 05.10.2012 20:05
Komentáre v diskusii: 0

 
doc 6.ročník ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 04.10.2012 20:45
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Vývoj slovenského výtvarného umenia
 Vývoj slovenského výtvarného umenia, osobnosti slovenského výtvarného umenia,
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 17.11.2010 18:01
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
flp Pravidlá správania
 Jednoduchá prezentácia na interaktívnu tabuľu Aktiv board
Predmet: Etická výchova, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 24.11.2010 09:54
Komentáre v diskusii: 0

 
doc 5. ročník ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2
 ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2, výtvarné výchova
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 04.10.2012 20:31
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Zinmé olympijské hry1.ppt
 Motivačná prezentácia na hodinu VV - postavy v pohybe, ale využiteľná aj na hodiny TV
Predmet: Telesná výchova, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2010 09:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
flp Aký som?
 Prezentácia na interaktívnu tabuľu Aktiv board Test priateľsva, test aký som...
Predmet: Etická výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 24.11.2010 10:19
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Konceptuálne umenie 2.časť
 Konceptuálne umenie spracované podľa súťaže UMENIE ZBLÍZKA - interpretácia umeleckého diela Júliusa Kollera: Pohár či...
Predmet: Výchova umením
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 26.01.2011 20:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Tabuľka vyhodnotenia telovýchovných disciplín
 Tabuľka vyhodnotenia telovýchovných disciplín na nástenku
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2010 09:53
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Pán Boh stvoril všetky veci
 Metodický materiál o stvorení sveta -slovný aj v obrazoch. Prílohy - omaľovánky, aktivity pre žiakov, Božie slovo
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 23.01.2011 19:18
Komentáre v diskusii: 0