Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Michaela Lachov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 55


 
doc Obrázkové písanie
 Pracovný list vhodný na kopírovanie. Žiaci píšu slová podľa obrázkov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 07.04.2010 21:31
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Obrázkový autodiktát 2
 Obrázkový autodiktát zameraný na slová, v ktorých sú mäkčene.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 15.04.2018 19:43
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Doplnkové čítanie j, J - písané vety
 Doplnkové čítanie (písané vety) pre štyroch žiakov na A4, vytlačím a lepím do šlabikára Štefeková.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 07.11.2017 12:00
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Obrázkový autodiktát
 Žiaci píšu slová podľa obrázka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 04.02.2018 13:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf PÁTRAČI p, b, d, q
 Pracovný list slúži na vyhľadávanie písmen b,d, p, q v tabuľke, pretože prváčikovia si tieto písmená stále mýlia. P...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 10.06.2018 21:14
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Doplnkový písaný text po prebratí r, R - RYBIČKOVÝ
 Písaný text po prebratí r, R, určený na čítanie, odpis do zošita, vyhľadávanie písaných tvarov písma, rozdeľovanie s...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 25.01.2018 13:08
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Pre šikovných počítajkov - súčet čísel s výsledkom 10
 Žiaci vyhľadávajú v štvorcovej sieti čísla, ktorých súčet je 10 (v rôznych smeroch). Pracovný liste je určený pre dvo...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 22.01.2018 17:28
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Obrázkové vety
 Pracovný list, v ktorom obrázkové slovo vo vete žiaci nahrádzajú písaným slovom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 07.04.2010 21:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Chrumkavá výtvarná výchova
 Navlhčením kukuričných chrumiek ich navzájom spájame a vytvárame rôzne postavičky alebo veci podľa vlastnej fantázie...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 21.04.2010 20:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Rozfúkané mená
 Žiaci skladajú z "rozfúkaných" slabík mená detí. Slabiky sú písaným tvarom. Pracovný list je pre dvoch žia...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 28.01.2018 11:02
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané