Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Miroslava Vroclavjakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 47


 
xls TVVP COOL ENGLISH SCHOOL 3. roč. Taktik
 TVVP COOL ENGLISH SCHOOL 3. roč. Taktik
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 16.09.2018 20:55
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Číselný rad 0 - 20
 Číselný rad 0 - 20 na lavicu, na jednej strane pre dvoch žiakov
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 28.12.2020 20:47
Komentáre v diskusii: 0

 
xls TVVP Hravá matematika Taktik
 TVVP Hravá matematika 2. roč.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 30.08.2020 20:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pracovný list - dištančné vzdelávanie
 Rok v kalendári
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 20.01.2021 12:10
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsb TVVP Vlastiveda - 4. ročník Taktik
 TVVP Vlastiveda 4. ročník, vydavateľstvo Taktik
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 15.09.2019 09:23
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čítacie tabuľky 1 - Nezábudka
 Čítacie tabuľky A - L, na jednej strane pre dvoch žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 21.11.2019 11:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Pracovný list - dištančné vzdelávanie
 Sčítanie, odčítanie do 20, geometria
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 20.01.2021 12:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Prepíš - A - O - Nezábudka
 Prepis slabík a slov A - O, na jednej strane pre štyroch žiakov. Vhodne aj na preverenie učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 21.11.2019 17:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Prepíš - po písmeno O - Nezábudka
 Prepis slov z tlačeného na písané písmo, pre štyroch žiakov, vhodné ako denné cvičenie alebo domáca úloha.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 27.11.2019 13:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
xls TVVP Taktik - COOL ENGLISH SCHOOL 4. roč.
 TVVP Taktik - COOL ENGLISH SCHOOL 4 .ročník
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Vroclavjaková (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 16.09.2018 20:58
Komentáre v diskusii: 0