Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Veronika Luptovsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 463


 
doc MATEMATIKA 7roc.doc
 Časovo - tematický plán z matematiky pre 7. ročník - 132 hodín ročne
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 05.09.2010 13:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Vstupné, výstupné a vstupno - výstupné zariadenia
Predmet: Informatika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 22.09.2014 16:58
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Empatia a Asertivita
 Vysvetlenie pojmov empatia a asertivita a veľmi dobre spracované PL na dané pojmy. ČERPANÉ Z: http://www.oarv.sk/ms...
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 27.07.2020 15:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Školské prázdniny a pravidlá triedy
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 25.08.2021 07:39
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Výroky a ich negácia (jednoduché a zložené)
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 05.11.2018 08:33
Komentáre v diskusii: 0

 
zip Námety na nástenku v triede
 Námety na nástenku (rozvrh hodín, prázdniny, vitajte, myšlienková mapa).
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 24.08.2020 12:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx technické a programové vybavenie PC
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 08.09.2019 18:13
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Pytagorova veta v praxi
 20 príkladov na Pytagorovu vetu a jej využitie v praxi. Vhodné aj pre 9. ročník ZŠ
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 06.01.2020 19:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Pravidlá slušného správania sa v triede a moja druhá izba
 Pravidlá slušného sa správania v triede, poriadok v triede (moja druhá izba)
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 24.08.2020 12:34
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Opakovanie učiva (lineárne nerovnice, vyjadrenie neznámej zo vzorca, slovné úlohy na rovnice, nerovnice, pohyb, spoločná práca)
 Cvičenie vhodné i pre 9. ročník ZŠ
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 12.12.2019 14:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný