Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Veronika Luptovsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 462


 
pptx Základné množinové pojmy - úvod
 Prezentácia vytvorená pre žiakov so SP.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 07.09.2018 08:50
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Plán práce triedneho učiteľa
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 05.09.2018 07:04
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pravidlá slušného správania sa v triede
 Určené aj pre ZŠ. Námet čerpaný od autorky Veroniky Jakabovej.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 26.08.2019 18:31
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Sčitovanie a odčitovanie lomených výrazov
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 16.11.2018 22:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Priama úmernosť
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 05.12.2018 20:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Riešenie slovných úloh o spoločnej práci
 Vhodné aj pre 9. ročník ZŠ
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 11.12.2019 14:04
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Lineárne rovnice, slovné úlohy so zameraním na lineárne rovnice
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 27.02.2018 14:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Slovné úlohy na sústavu lineárnych rovníc
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 09.05.2018 09:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Objem a povrch ihlana
 Vhodný aj pre 9. ročník ZŠ.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 06.02.2020 09:33
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Zložené výroky: IMPLIKÁCIA
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 16.09.2018 15:00
Komentáre v diskusii: 0