Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Zuzana Puchalov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 243


   podstatné mená - previerka TC
  Komplexná previerka z TC o podstatných menách - rozlišovanie a pravopis všeobecných/vlastných podstatných mien, rozpo...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 26.03.2019 08:43
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Prozodické vlastnosti reči
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 15.10.2019 19:12
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Zápis pri čítaní knihy, resp. po prečítaní knihy + môj návrh povinného čítania pre piatakov
  Šablóna na zápis pri čítaní, resp. po prečítaní knihy ako pomôcka pre mojich žiakov, nakoľko sa nestotožňujem s čitat...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 09.09.2019 19:48
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Opakovanie neohybných slovných druhov - PL s riešením
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 08.06.2020 20:28
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 22.02.2020 13:56
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Opakovanie literatúry 5. roč. pojmy
  Dopĺňanie literárnych pojmov, ktoré si žiaci mali osvojiť v 5. roč.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 31.05.2020 15:19
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Určovanie gramatických kategórií slovies - pracovný list s riešením
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 19.05.2020 14:56
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Opakovanie základných literárnych pojmov na začiatku 5. roč.
  Opakovanie základných literárnych pojmov na začiatku 5. roč. pre zábudlivcov. Dokument je pripravený tak, že po vytla...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 08.09.2019 16:46
  Komentáre v diskusii: 0
   Prídavné mená - všeobecný úvod, delenie. Akostné prídavné mená.
  Pri prezentácii som čerpala aj z cudzích materiálov, ktoré boli uverejnené v zborovni.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 24.03.2020 11:32
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Triedime odpad - na/nad koše do tried
  Môžete použiť na nástenku alebo na/nad koše v triede + napr. obrázky sa dajú povystrihovať a spolu so žiakmi polepiť ...
   
  Predmet: Prírodoveda, Triednictvo
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 24.08.2020 21:34
  Komentáre v diskusii: 0