Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 270


 
pdf Výstupný test zo SJL 5. roč. s riešením a bodovaním
 Vytvorila som výstupný test zo slovenského jazyka a literatúry pre piatakov, obsahuje aj riešenie a bodovanie. Naši p...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 13.06.2020 20:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Slávnostný prejav
 Základné informácie aj s úlohou o slávnostnom prejave, inšpirované zborovňou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2020 20:02
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Prozodické vlastnosti reči
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 15.10.2019 19:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Zámená, číslovky, slovesá - opakovanie+ riešenie
 Opakovanie zámen, čísloviek a slovies pre vyššie ročníky. Vhodné aj ako opakovanie pred Testovaním 9.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 18.11.2021 19:18
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Opakovanie neohybných slovných druhov - PL s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 08.06.2020 20:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PL zámená a číslovky
 PL zameraný na precvičenie zámen a čísloviek.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.04.2019 15:44
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Ivan Krasko - Otcova roľa
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 12:51
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx podstatné mená - previerka TC
 Komplexná previerka z TC o podstatných menách - rozlišovanie a pravopis všeobecných/vlastných podstatných mien, rozpo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2019 08:43
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Komiks - vysvetlenie, obrázky, otázky, riešenie, video
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 13.05.2020 15:31
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Asertívna a efektívna komunikácia
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.10.2020 20:08
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných