Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 255


 
docx Opakovanie neohybných slovných druhov - PL s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 08.06.2020 20:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 13:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx podstatné mená - previerka TC
 Komplexná previerka z TC o podstatných menách - rozlišovanie a pravopis všeobecných/vlastných podstatných mien, rozpo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2019 08:43
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Opakovanie literatúry 5. roč. pojmy
 Dopĺňanie literárnych pojmov, ktoré si žiaci mali osvojiť v 5. roč.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 31.05.2020 15:19
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Určovanie gramatických kategórií slovies - pracovný list s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 19.05.2020 14:56
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Prozodické vlastnosti reči
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 15.10.2019 19:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Komiks - vysvetlenie, obrázky, otázky, riešenie, video
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 13.05.2020 15:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Slávnostný prejav
 Základné informácie aj s úlohou o slávnostnom prejave, inšpirované zborovňou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2020 20:02
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Opis osoby - vysvetlenie, úloha
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.05.2020 14:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Zápis pri čítaní knihy, resp. po prečítaní knihy + môj návrh povinného čítania pre piatakov
 Šablóna na zápis pri čítaní, resp. po prečítaní knihy ako pomôcka pre mojich žiakov, nakoľko sa nestotožňujem s čitat...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 09.09.2019 19:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný