Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 255


 
pptx Delenie a vzory prídavných mien - jednoduchá prehľadná tabuľka
 Jednoduchá a prehľadná tabuľka s delením a vzormi prídavných mien. Stačí vytlačiť, rozstrihať a rozdať žiakom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 07.09.2020 20:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Zvuková rovina - previerka
 Previerka z tém: debata, diskusia, interview, prozodické vlastnosti reči, vety podľa zámeru hovoriaceho.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 10.11.2021 20:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Určovanie vzorov podstatných mien mužského rodu - PL
 PL na precvičenie určovania vzorov podstatných mien mužského rodu. Dokument je pripravený tak, že môžete rovno vytlač...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.12.2019 21:09
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Slovenské národné hnutie - previerka
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.06.2019 19:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Pravek - jednoduchá previerka
 Jednoduchá prehľadová previerka z tematického celku Pravek. Dokument je pripravený tak, že ho môžete vytlačiť aj ako ...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 29.09.2019 21:08
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Slovesá - poznámy pre žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2020 20:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Počúvanie s porozumením: J. Kemka - Prečítam ti rozprávku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.04.2020 15:38
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Precvičovanie slovies + riešenie
 Pracovný list na precvičovanie slovies + riešenie. Vhodný skôr pre šikovnejších žiakov. Veľa štvrtákov a piatakov neo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.05.2020 12:27
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Od Banskej Bystrice po Rožňavu - previerka
 Previerka z učív od Banskej Bystrice po Rožňavu podľa novej učebnice vlastivedy. Rôzne typy úloh. Žiaci môžu používať...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 27.04.2019 22:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Sťahovanie národov
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 06.03.2020 21:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný