Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 270


 
docx Vzor chlap - pracovný list
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 27.11.2019 19:07
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Kresťanstvo získalo Európu - poznámky pre žiakov
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 26.05.2020 15:38
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Európa humanistov a vedcov - poznámky pre žiakov
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 16:36
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf J. Verne: Dvadsaťtisíc míľ pod morom (práca s textom)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.05.2020 13:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Doba kovov - previerka
 Krátka previerka z doby kovov - doby medenej, bronzovej a železnej.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 06.10.2019 20:47
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Interview s Martinom Lutherom
 Bonusová úloha pre žiakov, ktorí majú záujem robiť aj kreatívnejšie úlohy, a tak prehĺbiť svoje vedomosti.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 13.04.2020 13:11
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Gramatické záchranné koleso - gramatická pomôcka pre žiakov
 Pomôcka pre žiakov pri písaní diktátov a pravopisných cvičení alebo pravidlá, na ktoré žiaci vždy zabúdajú.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.04.2020 15:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Skladba - previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 06.02.2020 16:10
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Staroveký Rím - otázky na opakovanie
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 10.02.2020 21:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Slovná zásoba - previerka
 Previerka zo slovnej zásoby: pojem slovná zásoba, slovníky, členenie slovnej zásoby, odvodzovanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 01.12.2021 18:11
Komentáre v diskusii: 0