Žiacke portfólio a jeho využitie v škole - odborno-metodická príručka

Publikácia je určená pre všetkých učiteľov, ktorých zaujíma, ako vo svojej edukačnej praxi diagnostikovať a hodnotiť žiakov s využitím žiackeho portfólia. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  09.07.2018 17:26  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

ŠKOLA A EXTRÉMY, HODNOTIŤ ČI NEHODNOTIŤ

Keďže nie ku každému sa dostávajú reklamné noviny Regionpressu, budem Vám tu zverejňovať svoje články, ktoré mi v ňom publikujú v rámci pravidelnej rubriky: ŠKOLA. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  21.07.2018 19:36  |  Počet komentárov: 1   |     Vzdelávanie

Učitelia Techniky - pomôcka pre Vás a prosba o vyplnenie dotazníka

Máte prehľad o trhu technických hračiek a stavebníc, ktoré podľa mnohých veľmi dobre spĺňajú rolu učebných pomôcok? ... pokračovanie článku

Gabriela Čabalová  |  25.06.2018 11:34  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

počet triednych kníh v triede s viacerými ročníkmi

počet triednych kníh v triede s viacerými ročníkmi ... pokračovanie článku

Martina Belicová  |  18.06.2018 21:10  |  Počet komentárov: 3   |     Pomoc

Strach mocných

Čas, kedy bývalý predseda vlády Robert Fico vykrikoval, že učiteľom dá len to, čo je v programovom vyhlásení vlády, je už preč. ... pokračovanie článku

Ľuboš Mišových  |  02.07.2018 20:38  |  Počet komentárov: 3   |     Spoločnosť

OTVORENÝ LIST PRE P. PREMIÉRA

Aj keď sú prázdniny, nemôžeme zaháľať. Aktivity musia pokračovať. Môj otvorený list premiérovi, ktorý reaguje na jeho výroky v politickej relácii RTVS. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  02.07.2018 21:30  |  Počet komentárov: 3   |     Spoločnosť

NOVÝ ČASOPIS - SLOVENČINÁRI

Pre slovenčinárov i neslovenčinárom vydáva naše Spoločenstvo nový časopis Slovenčinári s literárno-kultúrnou prílohou Umka. Budeme sa tešiť Vašim ohlasom. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  17.05.2018 00:31  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Vzdelávacie štandardy

Vytvorený dotazník je zameraný na prax a jeho cieľom je získať reálne názory učiteľov k danej problematike. ... pokračovanie článku

Paulína Krivosudska  |  08.05.2018 11:15  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne