Kontakt

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice

tel: 055 / 285 13 60

info@komensky.sk
www.komensky.sk

IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 21078/V