Kontakt

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice


055 / 285 13 60
055 / 285 13 63
055 / 285 13 64

0911 297 010
0911 297 047

info@komensky.sk
www.zborovna.sk

IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 21078/V