{ZALOZKY}

e-Kronikár

V nasledujúcom zozname sa nachádza prehľad žiakov triedy. Zaškrtnite políčko pri mene žiaka, z ktorého chcte urobiť kronikára. Následne kliknitie na tlačidlo Uložiť kronikára.

Kronikár ostáva nastavený až do odvolania. Ak je žiak označený ako kronikár, môže na portáli bezkriedy.sk pridávať na nástenku kroniku.

{NASTAVENE}
{ITEMS}
Aktívny Meno PriezviskoV prípade, ak je zoznam neúplný, skontrolujte si správnosť tried a žiakov TU