Videonávody

Nasledujúce video obsahuje popis ako vidí učiteľ po prihlásení portál bezkriedy.sk

Video popisuje, ako vie učiteľ pridať test na zborovni.

Video popisuje, ako vie učiteľ kontrolovať zadania.

Video popisuje, ako pridať nový oznam.

Video popisuje, ako zmazať oznam.

Video popisuje, ako pridať učebný materiál 1.

Video popisuje, ako pridať učebný materiál 2.

Video popisuje, ako pridať zvukovú nahrávku do príspevku.

Video popisuje, ako nastaviť čas odoslania príspevku na nástenku.

Video popisuje, ako si jednoducho vytvoríme skupinu v triede.

Video popisuje, ako jednoducho pridáme oznam s videonahrávkou.

Video popisuje, ako môžeme hodnotiť a komentovať odovzdané domáce úlohy.

Video popisuje, ako vyzerá prostredie poradcu IT HELP.

Video popisuje, ako môžeme nastaviť notifikácie o nových témach vo fóre poradcu IT HELP.

Video popisuje, ako vyzerá fórum poradcu IT HELP.

Video popisuje, ako nainštalovať aplikáciu zborovňa do mobilu.

Video popisuje, ako vytvoriť záznam z hodiny.

Video popisuje, ako vytvoriť pracovnú ponuku.

Ako nainštalovať prekladať Google Translator do mobiluNastavenie jazyka prekladačaPreklad napísaného textuPreklad nahovoreného slovaPreklad vytlačeného textu

Video popisuje, ako nastavenit triedneho učiteľa

Video popisuje, ako presunúť žiakov do inej triedy

Video popisuje, ako odstrániť žiakov z triedy

Video popisuje, ako pridať žiaka do triedy

Video popisuje, ako sa sám žiak zaregistruje

Video popisuje, ako vytvoriť a zmazať triedu

Video popisuje, ako vytlačiť zoznam hesiel žiakov do BezKriedy.sk

Video popisuje, ako označiť triedy v ktorých učím a predmety, ktoré učím

Video popisuje, ako premenovať žiaka