{ZALOZKY}

e-Nástenkár

V nasledujúcom zozname sa nachádza prehľad žiakov triedy. Zaškrtnite políčko pri mene žiaka, z ktorého chcete urobiť nástenkára. Následne kliknitie na tlačidlo Uložiť nástenkárov.

Nástenkár ostáva nastavený až do odvolania. Ak je žiak označený ako nástenkár, môže na portáli bezkriedy.sk pridávať na nástenku domáce úlohy.

{NASTAVENE}
{ITEMS}
Aktívny Meno PriezviskoV prípade, ak je zoznam neúplný, skontrolujte si správnosť tried a žiakov TU