Zborovňa učí doma

Záznam z hodiny

Záznam z hodiny je aplikácia pre mobilný telefón, ktorá umožňuje učiteľovi sprístupniť obsah hodiny aj so žiakmi, ktorí neboli fyzicky prítomní. Môže ísť o celú hodinu, alebo jej časti a toto riešenie nie je navrhnuté iba pre obdobie koronakrízy, aj keď práve teraz nájde najväčšie využitie. Všetko je pripravené tak, aby ovládanie aplikácie bolo čo najjednoduhšie a nemuseli ste si robiť svoju prácu dvakrát.

  1. Neučte 2X - ak sú triedy rozdelené, ako počas súčasnej koronakrízy, učiteľ musí po svojej pracovnej dobe "nastúpiť na druhú zmenu" a zabezpečiť náhradu hodiny žiakom, ktorí neboli prítomní. Záznam z hodiny je riešenie, ktoré umožní zdieľať Vašu námahu s dvomi skupinami žiakov bez zbytočnej dodatočnej práce.

  2. Všetko v mobile - mobilný telefón sa stal bežným doplnkom každého z nás (či nás to teší, alebo nie). Preto sme sa rozhodli pre túto funkciu zvoliť zariadenie, ktoré bežne používate a nebudete sa nič iné musieť učiť. Či ide o natočené videa, nahratie zvuku, alebo vytvorenie fotografie, všetko je maximálne intuitívne.

  3. Jednoduchá obsluha – pri tvorbe aplikácie sme kládli zvláštny dôraz na jej jednoduché ovládanie a zrozumiteľný postup - našim cieľom je Vám pomôcť s prácou, nie Vám ju pridávať 😊. Vďaka záznamu z hodiny vyriešite dilemu s rozdelenou triedou niekoľkými klikmi v mobile.

  4. Internet v triede - ešte stále nie je samozrejmosťou, ale aj na to sme mysleli. Pri vytváraní záznamu z hodiny nemusíte byť pripojení k sieti. Aplikácia uloží vytvorený záznam a následne ho môžete zaslať žiakom, keď sa po hodine dostanete k pripojeniu na internet.

  5. Máte hotovo - žiadne dupľovanie pracovnej náplne, učivo vysvetlíte iba raz počas hodiny, následne Vás čaká už iba niekoľko klikov v aplikácii.
Ďalšie výhody

  1. Nielen počas korony – Záznam z hodiny môžete používať na vylepšenie výučby kedykoľvek, nie iba počas koronakrízy. Či už ide o chýbajúcich žiakov, alebo doplnok pre všetkých, záznam z hodiny je vhodným doplnkom.

  2. Rozdelená trieda - aj mimo súčasný stav je bežné, že nie všetci žiaci sú prítomní na vyučovaní, v chrípkových obdobiach často v hojnom množstve.

  3. Možnosť vrátiť sa k učivu – je ďalším spôsobom, ako využiť túto novú funkciu. K prebratému učivu sa môžu pohodlne vrátiť všetci žiaci, ktorým záznam sprístupnite.

  4. Pomoc rodičom – hlavne mladším deťom musia pri učení pomáhať aj rodičia. Tí však nemajú všetky Vaše schopnosti a znalosti, preto často potrebujú pomoc aj oni sami. Záznam z hodiny slúži aj pre nich na uľahčenie domáceho učenia a získanie prehľadu o preberanom učive.


Postup si môžete pozrieť vo videách


Ako nainštalovať aplikáciu zborovňa do mobiluVytvorenie záznamu z hodiny