Zborovňa učí doma

Záznam z hodiny

Záznam z hodiny je aplikácia pre mobilný telefón. Umožňuje učiteľovi priamo na hodine ukladať najdôležitejšie časti hodiny do mobilu a po ukončení výučby ich sprístupniť žiakom a rodičom. Zabezpečíte tak informácie pre chýbajúcich žiakov a aj možnosť vrátiť sa k učivu pre všetkých žiakov. Aplikácia je maximálne jednoduchá na ovládanie a funguje aj bez pripojenia na Internet. Po ukončení hodiny máte hotovo a nemusíte učiť dvakrát.

Rozdelená trieda - je bežné, že nemáte všetkých žiakov v triede na vyučovaní, málokedy nikto nechýba. Počas chrípkového obdobia býva chýbajúcich žiakov viac. V súčasnej epidemiologickej situácii je to ešte výraznejšie, chýbať môžu aj rizikové deti a deti v karanténe.

Neučte 2X - učiteľ v triede, kde chýba viac žiakov, musí po vyučovaní nastúpiť na "druhú zmenu" a zabezpečiť im náhradu hodiny. Prinášame Vám riešenie, ako neučiť 2x, všetko podstatné z hodiny bude prístupné aj žiakom, ktorí na hodine nemohli byť.

Učiteľ s mobilom - mobil je vec, ktorú máme každý pri sebe, dnes s ním vieme všetci zaobchádzať. Urobiť fotografiu, nahrať zvuk, alebo natočiť video je veľmi jednoduché. Prečo ho teda nevyužiť aj na hodine? Učiteľ priamo počas hodiny odfotí/nahrá do mobilu najdôležitejšie časti hodiny.

Maximálne jednoduchá obsluha – aplikácia je veľmi jednoduchá a intuitívne nastavená, učiteľ na hodine nemá čas ani priestor zaoberať sa so zložitým nastavovaním. So Záznamom z hodiny môžete priamo na vyučovaní dvoma ťuknutiami do mobilu zaznamenať všetko potrebné, vložiť fotografie, audiozáznam, alebo videozáznam.

Môžete byť aj offline - mediálne súbory bývajú veľké. Nie každý učiteľ má v škole prístup ku kvalitnému wifi pripojeniu. Zásadnou výhodou aplikácie je, že s ňou môžete pracovať aj offline. Nemusíte čakať, kým sa vám súbory nahrajú na server. Aplikácia uloží vaše fotky, audiá aj videá, tam, kam má a na server ich zašlete, ak budete v dosahu kvalitného pripojenia.

Po ukončení hodiny máte hotovo - všetko vykonáte jednoducho počas hodiny. Po ukončení hodiny, alebo celého vyučovania už nemusíte nič nastavovať, písať, zasielať, vysvetľovať. Jednoducho stlačíte jedno jediné tlačidlo "Synchronizovať". A to je všetko 😊

Možnosť vrátiť sa k učivu – záznam z hodiny neslúži len žiakom, ktorí nemôžu byť na hodine. K prebratému učivu sa môžu kedykoľvek vrátiť všetci žiaci. Na záznam sa môžu pozrieť aj rodičia a tak získajú prehľad o preberanom učive.

Pomoc rodičom – hlavne mladším deťom musia pri učení pomáhať aj rodičia. Tí však nie sú pedagógovia a nepoznajú metodiku. Rodičia môžu na základe záznamu z hodiny lepšie pochopiť látku a metodiku a lepšie pomôcť deťom pri príprave na hodinu.

Nielen počas koronakrízy – Záznam z hodiny môžete využívať na zlepšenie svojej výučby stále, nielen v krízových prípadoch. Urobiť pár fotiek a záznamov počas hodiny nie je náročné. Záznam z hodiny sa tak stane organickou súčasťou výučby.Ako nainštalovať aplikáciu zborovňa do mobiluVytvorenie záznamu z hodiny