Zborovňa učí doma

Digitálna učebnica

Digitálna učebnica je súčasť Zborovňa učí doma, nachádza sa na portáli Bezkriedy.sk a slúži žiakom. Nachádzajú sa v nej tie najlepšie učebné materiály z Virtuálnej knižnice. Metodici z radov učiteľov vyberajú a rozdeľujú učebné materiály podľa predmetov, ročníkov, tematických celkov a tém. Digitálna učebnica pre žiakov funguje bez aktivity učiteľa a v súčasnosti sa v nej nachádza 43.000 materiálov.


Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody