Zborovňa učí doma

Bezkriedy pre žiakov

Učiteľ používajúci „Zborovňa učí doma“ komunikuje so žiakmi cez portál www.bezkriedy.sk . Bezkriedy je portál pre žiakov škôl, ktoré používajú Virtuálnu knižnicu. Učiteľ pracuje s učebnými materiálmi vo Virtuálnej knižnici a môže ich posielať žiakom svojej školy do Bezkriedy. Okrem zasielania učebných materiálov a zadávania testov a úloh, môže učiteľ so žiakmi a ich rodičmi komunikovať prostredníctvom správ, oznamov. Súčasťou Bezkriedy je aj Digitálna učebnica. Žiak na Bezkriedy vykonáva všetky činnosti v rámci domácej výučby. Všetko má na jednom mieste.


Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody