Zborovňa učí doma

Tímová práca

Zborovňa učí doma prináša aj motiváciu žiakov k učeniu, ktorá je ešte potrebnejšia v časoch bez známok. Motivačným faktorom je tímová práca. Pri zadávaní úloh alebo projektov môžete vybrať z triedy jednotlivých žiakov a zadať im spoločnú tímovú úlohu. Spolupráca ich bude motivovať k lepším výsledkom.Video popisuje, ako si jednoducho vytvoríme skupinu v triede.Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody