Zborovňa učí doma

Úlohy, oznamy a správy

Zborovňa učí doma má prepracovaný systém komunikácie medzi učiteľmi rodičmi a žiakmi. Učiteľ môže posielať žiakom a rodičom oznamy na nástenku, súkromné správy a zadávať žiakom domáce úlohy. V prehľadnej tabuľke učiteľ vidí prehľad odovzdaných a neodovzdaných úloh, vie dať žiakovi známku a písomne alebo slovne komentovať odovzdanú úlohu.Video popisuje, ako pridať nový oznam.Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody