Učiteľ/ka SŠ

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, 97681

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 31.07.2020 Matematika

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Adolfa Majthényiho s VJM - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, 94131

Termín nástupu: 24.08.2020  | Ukončenie výb. konania: 31.07.2020 Slovenský jazyk a literatúra

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Budatínska, Bratislava
Budatínska 61, 85106

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 17.07.2020 Pedagogická pozícia

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Dedinka
Dedinka 142, 94150

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 14.08.2020 MatematikaGeografia

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Zemplínska Teplica
Hlavná 209, 076 64

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 01.08.2020 Matematika

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Šenkvice
Vinohradská 62, 90081

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 28.08.2020 Matematika

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Šenkvice
Vinohradská 62, 90081

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 28.08.2020 Pedagogická pozícia

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Sídlisko Pod hájom 967, 01841

Termín nástupu: 01.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 31.07.2020 Pedagogická pozícia

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola SNP, Považská Bystrica
Sídl. SNP 1484, 01701

Termín nástupu: 02.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 24.08.2020 Matematika

Pedagogický asistent

Základná škola Výčapy - Opatovce
Výčapy - Opatovce 185, 951 44

Termín nástupu: 02.09.2020  | Ukončenie výb. konania: 18.08.2020 Pedagogická pozícia