Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady
Zemianske Sady 162, 92554

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 25.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady
Zemianske Sady 162, 92554

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 25.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady
Zemianske Sady 162, 92554

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 25.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Nevädzová, Bratislava
Nevädzová 2, 82101

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 17.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022