Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Čísla v obore do 100
 PPT na dištančnú výučbu - vyvodenie alebo zopakovanie učiva po prázdninách, viac snímok, môžeme rozdeliť na viackrát,...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 06.01.2021 17:47
Komentáre v diskusii: 31 neprečítaných

 
pptx Zaokrúhľovanie čísel na desiatky
 Prezentácia zameraná na vyvodenie učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Švajdová (ZŠ Stránske)
Pridaný: 11.01.2021 20:29
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Matematická rozcvička - dištančné vzdelávanie, 2. ročník
 Matematická rozcvička - je možné využiť na začiatku vyučovacej hodiny, tiež počas dištančného vzdelávania na precvi...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 09.01.2021 17:58
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx SJL4 Spodobovanie vo vnútri slova
 Precvičovanie spodobovania vo vnútri slova.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 05.01.2021 19:43
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppt Počítame do 9 s Labkovou patrolou
 Precvičujeme + a - do 9-
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 07.01.2021 16:07
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Veverička rozdáva oriešky (rozklad 10) - MAT1
 PPT na pobavenie a fixáciu učiva, názorné zobrazenie rozkladu.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.01.2021 21:23
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Znelé a neznelé spoluhlásky
 Spodobovanie- vyvodenie učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľuba Pavliková (ZŠ Školská, Čierna nad Tisou)
Pridaný: 06.01.2021 22:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Čítam pozorne
 Označiť vetu k obrázku. PL pre žiakov - k prezentácii Čítame s Olafom
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 03.01.2021 09:50
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Spoluhlásky
 Prezentácia na vyvodenie učiva o spoluhláskach s pesničkou a cvičeniami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 11.01.2021 11:32
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppt DVOJHLÁSKY (slabiky, slová, vety s dvojhláskami)
 Precvičujeme dvojhlásky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.01.2021 20:47
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.