Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Porovnávame - nástenka
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 04.10.2020 18:22
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Milionár - abeceda
 Zábavnou formou opakujeme abecedu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 12.10.2020 18:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx ROZLIŠOVACIE ZNAMIENKA - nástenka
 Dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky: jednotlivo a súhrnne (v 1 dokumente); materiál na nástenku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 12.10.2020 13:22
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Precvičovanie písmen a/A, á/Á, m/M - SLABIKA - ma/Ma, má/Má
 PL zameraný na precvičovanie písmen a/A, á/Á, m/M - SLABIKA - ma/Ma, má/Má
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 11.10.2020 08:09
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Učíme sa "väčší, menší, rovná sa"
 PL na porovnávanie čísel. Nácvik písania znakov (väčší, menší, rovná sa), cvičenia na prvotné porovnávanie čísel.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 06.10.2020 19:50
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ - bleskovky (s riešením)
 4 bleskovky na rýchle preverenie vedomostí alebo precvičenie; žiaci v tabuľke krížikom označia, či sa v slove nachádz...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 07.10.2020 21:04
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf HUV 1.r. október
 Malé PL na HUV pre prvákov.
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 01.10.2020 17:22
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
ppt Abeceda
 Precvičujeme zoraďovanie podľa abecedy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 01.10.2020 19:12
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Porovnávame do 5
 PL na precvičenie alebo ako päťminútovky. Písanie znamienok, porovnávanie bodiek, dokresľovanie bodiek podľa znamienk...
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.10.2020 20:01
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Abeceda
 Precvičovanie usporiadania slov podľa abecedy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 01.10.2020 20:34
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.