Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf 22. apríl - DEŇ ZEME
 Pracovný list - čítanie a písanie. Obrázky: internet - mix
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 21.04.2021 17:22
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pptx Triedenie odpadu - Deň Zeme
 Prezentácia s aktivitami o triedení odpadu.
Predmet: Prvouka, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Žemlová (ZŠ s MŠ Vlčkovce)
Pridaný: 21.04.2021 18:36
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
pptx Deň Zeme pre 1.stupeň ZŠ
 PPP "Deň Zeme" je určená pre žiakov prvého stupňa ZŠ. Obsahuje zaujímavé pesničky a videá ,cez ktoré aj ma...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Gatialová (ZŠ, Opatovce nad Nitrou)
Pridaný: 13.04.2021 23:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Kvíz ku Dňu Zeme - PVO 1,2
 Triviálny kvíz, výber odpovede. Môžete využiť aj na prvouke.
Predmet: Obohatenie, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 20.04.2021 20:45
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Rastliny
 Časti rastliny, poznávanie rastlín.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 01.05.2021 11:52
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppsx Vety
 Prezentácia s vyvodením učiva o vetách s klikacou aktivitou na precvičenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 21.04.2021 19:09
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
ppsx Aktivita na Deň Zeme - hádankovanie
 Aktivita na Deň Zeme - hádankovanie
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Elena Maninová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 21.04.2021 23:28
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
pptx ČÍSLOVKY (vyvodenie) - SJL3
 Prezentácia na vyvodenie učiva o číslovkách (funkcia, otázky, výber, spätná väzba na precvičenie, niečo na pobavenie)...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 25.04.2021 17:13
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx Počítame do 100 - ku Dňu Zeme
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 100 (s prechodom cez 10).
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.04.2021 19:51
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc ZÁMENÁ - Previerka (s riešením)
 Precvičujeme, opakujeme alebo preverujeme vedomosti o osobných zámenách. - základných a privlastňovacích.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 23.04.2021 20:39
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.