Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf SJL2 Polročná písomná práca
 Úlohy na overenie vedomostí po precvičení učiva za I. polrok - delenie hlások, rozlišovacie znamienka, hlásky/písmená...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Markovičová (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá)
Pridaný: 07.01.2018 18:41
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Polročná písomná práca z matematiky
 polročná previerka z matematiky upravená podľa aktuálnej učebnice matematiky
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
Pridaný: 11.01.2018 20:41
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

 
docx Veľké opakovanie so šlabikárom
 Tri PL na opakovanie po prebratí 1. časti šlabikára. Zamerané na identifikáciu hlások, skladanie slov, doplňovanie pí...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.01.2018 16:48
Komentáre v diskusii: 30 neprečítaných

 
docx 2. písomná práca zo SJL 3. ročník
 Polročné opakovanie učiva SJL - gramatiky, slohovej i literárnej zložky v 3. ročníku ZŠ.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 07.01.2018 16:08
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx Polročná písomná práca zo SJ
 Úlohy na overenie vedomostí zo SJ, literatúry a slohu za 1. polrok v 3. ročníku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 02.01.2018 12:17
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Polročná previerka vedomostí zo SJL v 3.ročníku ZŠ
 Previerka z gramatiky, slohu, lit.zložky - polovica previerky je práca s textom,/ trošku taký malý monitor/ možno n...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 04.01.2018 23:17
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Polročná samostatná práca - M2
 Dva PL, prierez polročného učiva. Časovú dotáciu si zvoľte podľa pracovného tempa triedy. Belic - Striežovská
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.01.2018 12:53
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Hviezdoslavov Kubín
 Poézia na HK pre žiakov 1. stupňa
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hudecová (ZŠ Valaliky)
Pridaný: 03.01.2018 16:55
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Opakujeme si pred písomnou prácou - I. polrok
 Dva PL na prípravu a precvičenie učiva pred písomnou prácou, stručný prierez polročného učiva + PL geometria.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.01.2018 22:34
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc MAT 3 - Polročná písomná práca.doc
 Úlohy na overenie vedomostí z učiva za 1. polrok v 3. ročníku
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 02.01.2018 10:55
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.