Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Výstupná písomná práca zo SJL 3, koncoročný diktát
 Úlohy a cvičenia na opakovanie alebo overenie vedomostí z gramatiky, literatúry a slohu. Kľúč správnych odpovedí + t...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 05.05.2018 13:27
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Milionár
 Zábavnou formou si opakujeme a precvičujeme čo sme sa naučili.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 24.04.2018 09:28
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pptx Orientácia v krajine - plán, obzor,...
 Plán, obzor, glóbus, mapa
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 26.04.2018 22:07
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Slovesá - pomôcka
 Slovesá na lavicu, tabuľu, stenu...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 21.05.2018 22:18
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Behací diktát
 Slová si rozmiestnite ľubovoľne po triede (lepiť, alebo len položiť), žiaci vybiehajú z lavice, prečítajú si slovo a ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Jurovičová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 17.05.2018 12:13
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Čo už vieme
 Test na opakovanie vedomostí z jazyka a čítania.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 16.05.2018 12:58
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Milionár
 Zábavnou formou opakujeme jar, jarné rastliny, živočíchy.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 03.05.2018 10:59
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Nakupujeme s kolesom šťastia - M1
 Aktivita na počítanie do 20 podporujúca FG, trochu kombinovania . Malým na pobavenie.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.05.2018 09:55
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
pdf Opakovanie slovných druhov
 Úlohy zamerané na precvičenie učiva o slovných druhoch, alebo overenie vedomostí o slovných druhoch.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 08.05.2018 14:10
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Matematický kvíz - M 3,4
 Zábavná forma opakovania učiva, výber odpovede. Súčasťou je aj záznam na odpovede, aby mohli pracovať všetky deti. Ma...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.05.2018 12:15
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.