Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx DEŇ VODY - šikovné aktivitky
 Ponúkam niekoľko aktivít ku Dňu vody: báseň, skladačky, nájdi dvojicu, urob si náramok, vystrihni, nalep, vpíš, PL ...
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 15.03.2023 21:06
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Deň vody (hra pravda - nepravda) - PDA 1,2
 Malá aktivitka pre deti na konci s úlohou na zamyslenie. Tvrdenia sú jednoduché.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 15.03.2023 20:40
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx DEŇ VODY - poskladaj si knižku
 Malé leporelko: stačí vytlačiť, vystrihnúť,poskladať; možno ho nalepiť aj do zošita. Kolobeh vody v prírode. Upravené...
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2023 14:52
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Motiváciou ku knižkám - Krížovka k Mesiacu knihy
 Marec je mesiacom knihy: čítajme, čítajme ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.03.2023 18:30
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pdf Voda v skrývačkách (Deň vody) - SJL,PDA 3,4
 Malá aktivitka ku Dňu vody. Hľadáme vodné zdroje a veci súvisiace s vodou. Jedna strana pre dve deti. Dokument obsahu...
Predmet: Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 20.03.2023 18:40
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
docx DEŇ VODY - SJL3,4 - PL
 Náučno - zábavný PL ku Dňu vody: osemsmerovka + pravopisné cvičenie /vybrané slová/. Možno využiť a na prírodovede.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2023 18:46
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Vezieme sa vlakom do Rozprávkova (počítame s desiatkou) - MAT1
 Počítame s celou desiatkou, aj v krátkych v retiazkach. Zábavná forma precvičovania.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.03.2023 13:56
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pdf Tvrdé a mäkké spoluhlásky (overenie) - SJL2
 Dva PL na precvičenie alebo overenie učiva, rôzne typy úloh. Každý PL sa dá využiť samostatne. Obrázky: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.03.2023 13:09
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppsx Podstatné mená - Rod, číslo a pád podstatných mien
 Precvičujeme určovanie gramatických kategórií - rod, číslo, pád - u podstatných mien vo vetách - s Pipi.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 12.03.2023 16:30
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
pdf Voda
 Čítanie s porozumením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 16.03.2023 18:50
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx S kvapkou sčitujeme do 100 (prechod) - MAT2
 Malá aktivitka ku Dňu vody. Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 14.03.2023 21:51
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx DEŇ VODY - inšpirácia
 Kolobeh vody v prírode - námet s maketou.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2023 16:17
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.