Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Stratégia čítania s porozumením
 Upravená stratégia POČRT. Odporúčam po vytlačení farebné listy zlepiť do jednej tabuľky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Schutzová (ZŠ Bukovina - Turzovka)
Pridaný: 31.08.2016 21:33
Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných

 
pdf Správanie na nástenku
 Niekoľko materiálov na nástenku s cieľom zlepšiť vzťahy a správanie žiakov v triede.
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Schutzová (ZŠ Bukovina - Turzovka)
Pridaný: 31.08.2016 21:56
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
pdf Riešenie problémov
 Kruh riešenia problémov na nástenku. Odporúčam zalaminovať, podlepiť tvrdým papierom, do stredu pripináčik, príp. šípku.
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Schutzová (ZŠ Bukovina - Turzovka)
Pridaný: 31.08.2016 21:20
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Tradičné a netradičné aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
 Tento školský rok je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Ponúkam aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 07.09.2016 19:56
Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných

 
docx Plán aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti
 Pre 1. stupeň ZŠ.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 13.09.2016 19:08
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
pdf Pravidlá správania
 Pravidlá správania pre mladších žiakov. Pri tlači odporúčam upraviť veľkosť na 150% (2 strany).
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Schutzová (ZŠ Bukovina - Turzovka)
Pridaný: 31.08.2016 21:23
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
 Ďalšie aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Kmecová (ZŠ Dubovica)
Pridaný: 16.09.2016 14:14
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Súhrnný prehľad učiva slovenského jazyka - gramatika - 4. ročník - pomôcka pre žiakov
 Súhrnný prehľad učiva slovenského jazyka - gramatika - 4. ročník - pomôcka pre žiakov. Návod - B. Strculová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Hýlová (ZŠ s MŠ Bobrov)
Pridaný: 08.09.2016 20:40
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx Inovovaný TVVP- VYV 2. ročník
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Florková (ZŠ s MŠ Novoť)
Pridaný: 05.09.2016 18:14
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Rok čitateľskej gramotnosti
 Šk.rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Kmecová (ZŠ Dubovica)
Pridaný: 01.09.2016 08:45
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.