Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Polročná práca - MAT2
 Dva PL, prierez polročného učiva. Časovú dotáciu si zvoľte podľa pracovného tempa triedy. Možné využiť aj ako opakova...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.01.2020 18:37
Komentáre v diskusii: 34 neprečítaných

 
docx Polročný test zo SJL 2.ročník
 Polročné opakovanie - abeceda, rozlišovacie znamienka, hláska a písmeno, delenie hlások, samohlásky, spoluhlásky, dvo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 12.01.2020 21:47
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Polročná práca M1
 Polročné preverenie matematických zručností žiakov. Sčítanie a odčítanie do 9.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 13.01.2020 16:23
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Polročná práca SJ1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 13.01.2020 18:16
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf SJL4 Spodobovanie - tematické opakovanie
 Niekoľko úloh na precvičenie alebo hodnotenie - po prebratí tematického celku .
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Markovičová (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá)
Pridaný: 04.01.2020 18:13
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx PL SJL
 Polročná písomná práca
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach, Vinohradnícka 70)
Pridaný: 13.01.2020 12:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Polročná písomná práca zo SJL
 Polročná písomná práca zo SJL, zvlášť dávam lit. test. Je vo worde, stačí si upraviť podľa seba...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 15.01.2020 23:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Samostatná práca - polročná
 Samostatná práca - polročná, numerácia do 1000, násobenie a delenie, slovné úlohy, úsečka danej dĺžky, merania a zápi...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Martincová (ZŠ S. Chalupku, Prievidza)
Pridaný: 09.01.2020 20:34
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Polročná písomná práca
 opakovanie prvý polrok bez zaokrúhľovania, prispôsobené pre mojich terajších tretiakov, ak sa niekomu hodí.... :-)
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
Pridaný: 10.01.2020 22:08
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf SJL4 Písomná práca I. polrok
 Ponúkam úlohy na overenie poznatkov z učiva, ktoré sme upevnili v I. polroku: slová s predponami, umelecký a vecný ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Markovičová (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá)
Pridaný: 10.01.2020 18:33
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.