Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
doc Riešenie aplikačných úloh
 Čítanie tabuliek a kreslenie jednoduchých stĺpcových grafov pre piatakov. Dá použiť aj pri výuke kreslenia grafov v E...
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 05.05.2015 10:54
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Autodiktáty 4
 Sedem PL na samostatné písanie. Okruhy PL: Na babkinom dvore, Domácnosť, Kvety, Čo robí, Zvieratá, V knižnici, Čo mô...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.05.2015 17:54
Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných

 
doc Autodiktáty 5
 Tri PL na samostatné písanie. Okruhy: Aký je, Koľko, Píšeme slová a vety Obrázky: internet - mix
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 18.05.2015 23:44
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
doc Výstupný test z matematiky
 Vedomosti štvrtáka na konci šk.roka - násobenie,delenie, mat.pojmy, zaokrúhľovanie,zlomky, nepriamo sformulované SÚ ,...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 18.05.2015 20:06
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Čítame s porozumením + opakujeme vybrané slová + ohybné slovné druhy
 Rozprávka z vlastnej dielne. Čítame s porozumením a zároveň opakujeme vybrané slová (pravopis) a riešime úlohy na opa...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 18.05.2015 16:13
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
ppt Motýle
 Námety pre pracovné vyučovanie.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Špeciálna pedagogika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ružena Daduová (ŠZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 08.05.2015 09:12
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
ppt "Variácie kartónové"
 Využitie kartónu pre rozvíjanie jemnej motoriky.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Špeciálna pedagogika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ružena Daduová (ŠZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 04.05.2015 17:29
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Uviažem mašličku pre mamičku?
 ...niekedy uviazať mašličku nie je jednoduché...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Špeciálna pedagogika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ružena Daduová (ŠZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 06.05.2015 17:31
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Obrázkové diktáty pre prvákov (PL)
 Štyri obrázkové diktáty vhodné pri opakovaní učiva na konci školského roka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Peter Gajdošík (ZŠ Senohrad)
Pridaný: 24.05.2015 21:52
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppt Maľovanky - motýle
 ...pre výtvarnú výchovu v ŠZŠ - vzdelávací C variant. Maľovanky možno priamo vytlačiť z prezentácie.
Predmet: Špeciálna pedagogika, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ružena Daduová (ŠZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 08.05.2015 09:17
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.