Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Počet a zameranie diktátov
 Kontrolné diktáty podľa inovovaného ŠVP - počet a zameranie v jednotlivých ročníkoch. Stupnica hodnotenia kontrolných...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anežka Šimková (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 11.07.2015 12:16
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Rozprávkové vybrané slová
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 17.07.2015 10:05
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Mesiace v roku
 Mesiace v roku - vhodné na nástenku.
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 08.07.2015 19:23
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová - didaktické hry
 Didaktické hry na vybrané slová s kopírovateľnými kartičkami z vydavateľstva AITEC
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anežka Šimková (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 18.07.2015 16:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf VITAJTE V ŠKOLE - písmená na nástenku
 Písmená na nástenku - VITAJTE V ŠKOLE . Obrázky si môžete kúpiť na internete.
Predmet: Školský klub detí, Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 01.07.2015 11:18
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx TVVP MAT5 inovované
 Plány sú vytvorené podľa inovovaného ŠVP s časovou dotáciou 5 hodín týždenne, zaradila som do nich aj rozširujúce uči...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Pavelková (ZŠ s MŠ Nová Bystrica)
Pridaný: 14.07.2015 13:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Abeceda Stonožnka / pre 1.-4.ročník ZŠ/
 celá slovenská abeceda, stačí vytlačiť, vystrihnúť a poskladať, snáď sa niekomu zíde na výzdobu trieda
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda s VJM Šarovce)
Pridaný: 06.07.2015 19:37
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc September - Vitajte!
 Nápis na začiatku roka. Obrázok z netu, dotvorila som ho nápisom.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Pavluvčíková (Spojená škola sv. Vincenta de Paula, Bachova 4, Bratislava)
Pridaný: 07.07.2015 18:19
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Rímske čísla
 Na nástenku.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Jana Pavluvčíková (Spojená škola sv. Vincenta de Paula, Bachova 4, Bratislava)
Pridaný: 10.07.2015 18:51
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Kalendárny a školský rok
 Kalendárny a školský rok - na nástenku.
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 10.07.2015 20:09
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.