Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Fašiangové počítanie
 Počítanie do 10. Postupne sa odkryjú obrázky masiek. Na konci za odmenu pesnička.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 05.02.2021 15:32
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Základné prejavy života živočíchov
 PPT pre 3. ročník k učivu ,,Základné prejavy života živočíchov" z predmetu PDA. Dopĺňa a rozširuje základné učiv...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 31.01.2021 09:47
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Stavba tela živočíchov
 PPT pre 3. ročník z PDA na tému ,,Stavba tela živočíchov". V úvode obsahuje krátke cvičenia, ktorá podporujú kri...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 02.02.2021 06:49
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx SLOVNÉ DRUHY (úvod do učiva) - SJL3
 Prezentácia k úvodu do učiva, základné vysvetlenie, niečo na spätnú väzbu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.02.2021 21:02
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Čísla v obore do 100 - Sčítanie a odčítanie pomocou rozkladu
 PPT online/dištančné vyučovanie. Vyvodenie učiva sčitovania a odčitovania čísel s rozkladom, učivo na viac hodín, spo...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 31.01.2021 17:36
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pptx Mäkké spoluhlásky
 Úvod do 2.polroka (podľa SJL - Titková, Siposová, Kulichová, Bulejová). Mäkké spoluhlásky c, dz, j + výnimky "cy...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 31.01.2021 17:23
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Počítame s okienkom
 Okienkové úlohy s okienkom na začiatku - pomocou opačného príkladu.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 03.02.2021 09:54
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt VYBRANÉ SLOVÁ s Dedolesom (opakujeme pravopis)
 Precvičujeme a upevňujeme pravopis vybraných a nevybraných slov - klikačka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 16.02.2021 17:38
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Viac? Menej? O koľko?
 O .... viac/ o ... menej. Počítanie s eurami do 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 07.02.2021 09:38
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Karnevalové počítanie do 100
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 04.02.2021 17:26
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.