Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Slovné hodnotenie
 Pomôcky pri štylizácii záverečného hodnotenia.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 09.06.2020 18:46
Komentáre v diskusii: 34 neprečítaných

 
pdf Slovné hodnotenie
 Pomôcky pri štylizácii záverečného hodnotenia. Pre 1. ročník nájdete tu: https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 15.06.2020 16:42
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
pdf Slovné hodnotenie
 Pomôcky pri štylizácii záverečného hodnotenia. Pre 1. ročník nájdete tu: https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 13.06.2020 15:46
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pdf Slovné hodnotenie-ukážky
 Ukážky záverečných hodnotení.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 16.06.2020 14:34
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Pochvala za samoštúdium počas KORONY
 Pochvala pre žiaka a jeho rodičov za perfektné plnenie školských povinností počas samoštúdia v čase KORONY.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 23.06.2020 20:58
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx Záverečné slovné hodnotenie za 2. polrok 2019/2020
 Záverečné slovné hodnotenie pre 1. - 4. ročník ZŠ+ŠVVP za 2. polrok 2019/2020. Slovné hodnotenie je odstupňované (1....
Predmet: Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 19.06.2020 23:25
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Slovné hodnotenie - ukážky
 Ukážky záverečných hodnotení.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 18.06.2020 19:44
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Záverečné zhrnutie učiva
 Keďže prváčky musíme písať koncoročné slovné hodnotenie, po opakovaní učiva a po mojej príprave na hodnotenie - po d...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 15.06.2020 16:55
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
docx Slovné hodnotenie - Návrh hodnotení VDV do 300 znakov
 Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky / Pracuje takmer bez chýb. Odporúčané pre prvý stupeň ZŠ (SJL, MAT, ANJ, PVO a ...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 21.06.2020 23:54
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Slovné hodnotenie-ukážky
 Ukážky záverečných hodnotení.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 17.06.2020 16:17
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.