Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf ČASTI TELA RASTLÍN
 Deti si vystrihnú časti tela rastliny a nalepia na správne miesto. Obrázok si môžu aj vyfarbiť. PL si môžu hotový nal...
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 09.05.2016 21:55
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx Pracovné listy na opakovanie
 Pracovné listy na záverečné opakovanie: vybrané slová, slovné druhy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Michalíková (ZŠ Mládežnícka, Krásno nad Kysucou)
Pridaný: 19.05.2016 21:17
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt krátke povesti a legendy o hradoch
 ppt prezentácia
Predmet: Obohatenie, Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Mihálová (ZŠ Lovčica - Trubín)
Pridaný: 01.05.2016 08:36
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Rýchle počítanie s trochou zábavy
 Rýchle počítanie do 100 na pobavenie a motiváciu. Za správne vypočítanie jednej "kapitoly" slovných úloh ži...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.05.2016 22:55
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx PL na opakovanie slovných druhov
 PL na opakovanie slovných druhov - podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, číslovky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Michalíková (ZŠ Mládežnícka, Krásno nad Kysucou)
Pridaný: 16.05.2016 21:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Hádaj Miško - Čítame s porozumením a riešime hádanky
 Čítame s porozumením, odpovedáme na otázky; hádanky + ich riešenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 09.05.2016 20:24
Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných

 
doc Začíname opakovať - 1
 Dva PL zamerané na opakovanie samohlások. Obrázky: internet - mix
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 15.05.2016 11:50
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppsx Kráľovstvo rastlín
 PPT na IT o rastlinách. Obrázky upravené z internetu.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 18.05.2016 21:54
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
doc Slovné úlohy zo života - jedálny lístok (2016)
 Dva PL zamerané na finančnú gramotnosť, písomné sčitovanie, prácu s nesúvislým textom, praktické činnosti, trochu kom...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 25.05.2016 20:25
Komentáre v diskusii: 30 neprečítaných

 
ppt Rýchle počítanie s trochou zábavy - 1
 Rýchle počítanie do 100 ( 62 + 24, 86 -24), na pobavenie a motiváciu. Za správne vypočítanie jednej "kapitoly&qu...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.05.2016 21:31
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.