Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
ppsx Hláska a písmeno l, L
 Nácvičné obdobie - prezentácia na vyvodenie písmena a hlásky l, L- pozícia písmena a hlásky v slove, vyvodenie tlačen...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 01.11.2023 20:49
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
ppsx ZMYSLY ČLOVEKA
 Prezentácia k tematickému celku - Kráľovstvo života - téma : Zmysly človeka - básnička o zmysloch ( dá sa aj spievať ...
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 02.11.2023 21:29
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx Písomná práca SJL2 - 1. štvrťrok
 Previerka vedomostí obsahuje: doplň chýbajúce písmená abecedy; usporiadaj názvy ovocia podľa abecedy; doplň do tabuľ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 06.11.2023 20:41
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pdf Zmysly človeka - PL
 PL - Zmysly človeka - preškrtni, čo nevnímaš daným zmyslom + hlava a obrázky zmyslov - vystrihnúť a deti si môžu nal...
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 02.11.2023 21:39
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Písomná práca MAT2 – 1. štvrťrok
 Previerka vedomostí obsahuje: doplň chýbajúce čísla v číselnom rade; zoraď čísla od najväčšieho po najmenšie; zväčši...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 06.11.2023 20:49
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
ppsx Počítame do 20 s prechodom cez základ 10
 Klikacia PPT - Sčítame do 20 s prechodom cez základ 10 - všetky spoje - Čo dávajú v telke ?
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 01.11.2023 20:35
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
url Wordwall - Začiatočné slabiky MA, ME, MI, MO, MU
 Interaktívne cvičenie na precvičenie správneho čítania slabík a identifikáciu začiatočnej slabiky v slovách. Žiak si ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Ivančíková (ZŠ Sobotište)
Pridaný: 02.11.2023 19:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx SJL1 - Štvrťročná písomná práca
 Štvrťročná písomná práca pre prvákov - poradie písmen podľa šlabikára LIPKA. Pridávam vo worde, keby si niekto chcel ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 13.11.2023 22:01
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pdf čítaj ako ...
 Hra Čítaj ako.. ak chcete oživiť žiakom hodiny čítania, pripravila som tieto kartičky, ktoré môžete počas hodiny lite...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Mezoová (ZŠ s MŠ Tekovské Nemce)
Pridaný: 12.11.2023 09:30
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pptx Slovensko v 20. storočí
 Slovensko v 20. storočí - prezentácia pptx na vyvodenie učiva - pracovná učebnica AITEC
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Poniščjaková (ZŠ Rudina)
Pridaný: 03.11.2023 21:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Písomná práca SJL3 – 1. štvrťrok
 Previerka vedomostí obsahuje: usporiadanie slov podľa abecedy, delenie na slabiky, určenie počtu slabík, pravopis vyb...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.11.2023 11:28
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Ľudovít Štúr a spisovný jazyk
 Ľudovít Štúr a spisovný jazyk - prezentácia pptx na vyvodenie učiva - pracovná učebnica AITEC
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Poniščjaková (ZŠ Rudina)
Pridaný: 03.11.2023 21:14
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.